Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: thuthao95 trong 10:00:24 AM Ngày 08 Tháng Ba, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19681Tiêu đề: " Hai bài sóng khó"
Gửi bởi: thuthao95 trong 10:00:24 AM Ngày 08 Tháng Ba, 2014
Mong mọi người giải giúp:
Câu 1: Điểm sáng S trên trục chính của một thấu kinh hội tụ có tiêu cự f=10 cm và cách thấu kính 15 cm. Cho S dao động điều hòa với chu kỳ T= 2s trên trục Ox vuông góc với trục chính của thấu kính quanh vị trí ban đầu. Biên độ dao động A= 4 cm. Tốc độ trug bình của ảnh S' của điểm sáng S trong một chu kỳ dao động là:
A. 16 cm/s      B. 4cm/s     C. 12 cm/s   D. 18 cm/s
 Câu 2: Tạo sóng dừng ổn định trên một sợi dây đàn hồi có hai đầu cố định có chiều dài 1,2 m . Các điểm trên dây dao động với cùng biên độ 6 mm đều cách đều nhau những khoảng là 15 cm. Khoảng cách xa nhất giữa hai điểm trên dây dao động với cùng biên độ 3[tex]\sqrt{2}[/tex] là?
A. 115 cm      B. 50cm       C. 110 cm      D. 10cm
Tiêu đề: Trả lời: " Hai bài sóng khó"
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 02:23:37 PM Ngày 08 Tháng Ba, 2014
Mong mọi người giải giúp:
 Câu 2: Tạo sóng dừng ổn định trên một sợi dây đàn hồi có hai đầu cố định có chiều dài 1,2 m . Các điểm trên dây dao động với cùng biên độ 6 mm đều cách đều nhau những khoảng là 15 cm. Khoảng cách xa nhất giữa hai điểm trên dây dao động với cùng biên độ 3[tex]\sqrt{2}[/tex] là?
A. 115 cm      B. 50cm       C. 110 cm      D. 10cm

A: biên độ bụng.

Những điểm cách đều nhau và cùng biên độ thì [tex]15cm=\lambda /4=>\lambda =0,6m;\frac{A\sqrt{2}}{2}=6=>A=6\sqrt{2}mm[/tex]

l = n.lamda/2 => n= 4 => 4 bó.

hai điểm có biên A/2 xa nhất thuộc 2 bó ngoài cùng, cách nhau khoảng [tex]l-2.\frac{\lambda }{12}=110cm[/tex]