Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: tuyenly29@gmail.com trong 08:56:40 PM Ngày 07 Tháng Ba, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19677Tiêu đề: Bài tập hạt nhân lạ
Gửi bởi: tuyenly29@gmail.com trong 08:56:40 PM Ngày 07 Tháng Ba, 2014
Cho khối lượng electron và pôzitron đều bằng 0,511 MeV/c2. Trong quá trình va chạm trực diện giữa electron và pôzitron, có sự hủy cặp tạo thành 2 phôtôn có năng lượng đều bằng 2 MeVchuyển động theo hai hướng ngược nhau. Tính động năng 2 hạt trước va chạm.
Nhờ thầy cô và các bạn hướng dẫn giúp. Em xin chân thành cảm ơn!


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập hạt nhân lạ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:31:32 PM Ngày 07 Tháng Ba, 2014
Cho khối lượng electron và pôzitron đều bằng 0,511 MeV/c2. Trong quá trình va chạm trực diện giữa electron và pôzitron, có sự hủy cặp tạo thành 2 phôtôn có năng lượng đều bằng 2 MeVchuyển động theo hai hướng ngược nhau. Tính động năng 2 hạt trước va chạm.
Nhờ thầy cô và các bạn hướng dẫn giúp. Em xin chân thành cảm ơn!

Định luật BTĐL : vecto Pe + vecto Pp = 0 (do động năng 2 photon bay ngược chiều) ==> Pe = Pp ==> Ke=Kp
Định luật BTNL
[tex]Ke+Kp+2mc^2=2\epsilon[/tex]
==> [tex]ke+mc^2=\epsilon[/tex]