Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Hà Văn Thạnh trong 05:06:51 PM Ngày 07 Tháng Ba, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19675Tiêu đề: Bài toán mạch LC cần trao đổi
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 05:06:51 PM Ngày 07 Tháng Ba, 2014
Đây là bài Mạch LC trích từ đề thi ĐH khối A năm 2011
Nếu nối hai đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần L mắc nối tiếp với điện trở R=1(Om) và hai cực của nguồn điện 1 chiều có suất điện động không đổi và điện trở trong r thì trong mạch có dòng điện ổn định I. Dùng nguồn này tích điện cho tụ điện có điện dung C=2.10^-6(F), khi điện tích trên tụ đạt giá trị cực đại thì ngắt tụ nối vào cuộn càm thuần L thành một mạch dao động điện tự do có chu kỳ T=pi.10^-6(s) và cường độ cực đại bằng 8I. Tìm r.

Trong các tài liệu giải chi tiết đa phần giải quyết như sau.
Tìm I=E/R+r và Uo=E
khi mắc vào [tex]1/2CE^2=1/2L(Io)^2=1/2L64I^2[/tex] ==> r=1

Nhưng theo tôi cách trên giải quyết bài toán không ổn ở chỗ lúc nối vào thì cuộn dây có năng lượng rồi, do vậy điện áp cực đại khác E. Nếu hiểu theo cách trên thì ĐA trên chỉ ra 0,98,
[tex]1/2LI^2+1/2CE^2=1/2L(8I)^2[/tex]
==> [tex]L/(R+r)^2+C=L64/(R+r)^2[/tex] ==> r=0,98

Xin mọi người cho ý kiến, cảm ơn


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán mạch LC cần trao đổi
Gửi bởi: ph.dnguyennam trong 10:32:48 PM Ngày 07 Tháng Ba, 2014
Đây là bài Mạch LC trích từ đề thi ĐH khối A năm 2011
Nếu nối hai đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần L mắc nối tiếp với điện trở R=1(Om) và hai cực của nguồn điện 1 chiều có suất điện động không đổi và điện trở trong r thì trong mạch có dòng điện ổn định I. Dùng nguồn này tích điện cho tụ điện có điện dung C=2.10^-6(F), khi điện tích trên tụ đạt giá trị cực đại thì ngắt tụ nối vào cuộn càm thuần L thành một mạch dao động điện tự do có chu kỳ T=pi.10^-6(s) và cường độ cực đại bằng 8I. Tìm r.

Trong các tài liệu giải chi tiết đa phần giải quyết như sau.
Tìm I=E/R+r và Uo=E
khi mắc vào [tex]1/2CE^2=1/2L(Io)^2=1/2L64I^2[/tex] ==> r=1

Nhưng theo tôi cách trên giải quyết bài toán không ổn ở chỗ lúc nối vào thì cuộn dây có năng lượng rồi, do vậy điện áp cực đại khác E. Nếu hiểu theo cách trên thì ĐA trên chỉ ra 0,98,
[tex]1/2LI^2+1/2CE^2=1/2L(8I)^2[/tex]
==> [tex]L/(R+r)^2+C=L64/(R+r)^2[/tex] ==> r=0,98

Xin mọi người cho ý kiến, cảm ơn

Cảm ơn thầy về ý kiến khá là thú vị.

Thầy xem hình vẽ dùm.
(http://i442.photobucket.com/albums/qq143/phdnguyennam/Untitled_zps328e52e4.png) (http://s442.photobucket.com/user/phdnguyennam/media/Untitled_zps328e52e4.png.html)
Sau khi suy nghĩ ý kiến của thầy tôi thấy.
-  Tôi cũng đồng quan điểm, cách giải của thầy trong trường hợp mạch thí nghiệm được mắc như (Hình 1.) Điều này dẫn tới nếu giải theo phương án này thì để cần bổ sung hình vẽ, hoặc thay bằng " ...mắc mạch L, R song song C được nối vào nguồn điện bằng khóa K, nhận thấy  cường độ qua L là I. ngắt khóa K cường độ dòng điện cực đại qua L là 8I...."

- Còn trong đề thi: ngắt tụ nối vào cuộn càm thuần L thì theo tôi phương án thí nghiệm được thực hiện lần lượt như Hình 2. Đầu tiên khóa K (1) (3) [tex]\rightarrow[/tex]  (1) (2)  [tex]\rightarrow[/tex]  (2)  (3). Như vậy khi ngắt dòng qua L ở bước thứ 2, Thì năng lượng L đã bị giải phóng (do mạch hở)

Đó là ý kiến của tôi, mong quý thầy cùng chia sẽ!    ~O)Tiêu đề: Trả lời: Bài toán mạch LC cần trao đổi
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:34:37 PM Ngày 08 Tháng Ba, 2014
+ ừ, tôi đã thấy chỗ ngắt khỏi cuộn dây rồi mới nạp điện cho tụ nên đúng là r=1
+ Nhưng tôi suy nghĩ mãi nếu đề cho ngược lại nạp tụ trước sau đó ngắt và nối nguồn cuộn dây sau khi có dòng ổn định rồi ngắt và nối tụ vào tụ thì cần hiểu như thế nào? Phương án 1 hay 2
nếu hiểu theo phương án 1:viêc ngắt và việc nối diễn ra đồng thời thì có NL từ và điện, còn nếu ngắt xong rồi nối thì chỉ có NL điện