Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: thaotn5 trong 11:16:01 AM Ngày 07 Tháng Ba, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19671Tiêu đề: " Hai câu trong đề thi thử cần giải đáp"
Gửi bởi: thaotn5 trong 11:16:01 AM Ngày 07 Tháng Ba, 2014
Nhờ mọi người giải giúp ạ:

Câu 1: Khi bắn hạt [tex]\alpha[/tex] có động năng 8 Mev vào hạt N14 đứng yên gây ra phản ứng [tex]\alpha[/tex] + N [tex]\rightarrow[/tex] p + O. Biết năng lượng liên kết riêng của các hạt [tex]\alpha[/tex], N14 và O 17 lần lượt là 7,1 Mev/nuclon, 7,48 và 7,715. Các hạt sinh ra có cùng động năng. Vận tốc của proton là bao nhiêu ( mp = 1,66.10^-27 kg)

Câu 2: Một nguồn phát âm coi là nguồn điểm phát âm đều theo mọi phương. Mức cường độ âm tại điểm M lúc đầu là 80 dB. Nếu tăng công suất của nguồn phát lên 20% thì mức cường độ âm tại điểm M tăng thêm bao nhiêu?
Tiêu đề: Trả lời: " Hai câu trong đề thi thử cần giải đáp"
Gửi bởi: Điền Quang trong 12:00:47 PM Ngày 07 Tháng Ba, 2014
Bài đăng sai quy định, đề nghị tác giả đọc kỹ QUY ĐỊNH CẦN THIẾT, chú ý cách đặt tên!