Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Phồng Văn Tôm trong 09:47:30 PM Ngày 06 Tháng Ba, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19668Tiêu đề: Bài tập sóng & dao động điều hòa cần giải đáp
Gửi bởi: Phồng Văn Tôm trong 09:47:30 PM Ngày 06 Tháng Ba, 2014
Nhờ các thầy và các bạn giúp em mấy bài này, nó được lấy từ đề thi thử trường Kim Liên lần 1

Bài 1. Một sợi dây đàn hồi căng ngang đang có sóng dừng. Trên dây có A là nút, B là bụng gần A nhất với [tex]AB=18(cm)[/tex], M là 1 điểm trên dây cách B 1 đoạn [tex]12(cm)[/tex]. Biết trong 1 chu kì sóng, khoảng thời gian mà độ lớn vận tốc dao động của B nhỏ hơn vận tốc cực đại của M là [tex]0,1(s)[/tex]. Tốc độ truyền sóng là?


Bài 2. O là nguồn âm điểm phát ra sóng âm với công suất [tex]P=10(W)[/tex] ra môi trường. Biết rằng cứ truyền trên khoảng cách [tex]1(m)[/tex] thì năng lượng âm bị giảm [tex]5[/tex]% do sự hấp thụ của môi trường (em hơi bị vướng ở chỗ %). Tại 1 điểm cách O 1 đoạn [tex]6(cm)[/tex] có mức cường độ âm là?


Bài 3. Một vật dao động điều hòa trên trục Ox. Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Trong 1T, khoảng thời gian thế năng của vật không vượt quá 3 lần động năng của nó thì tốc độ trung bình của vật là [tex]300\sqrt 3 (cm/s)[/tex] (mọi người đọc chỗ này chậm chậm thôi nhé). Tốc độ cực đại của vật là?

P/s: sorry sếp ĐQ vì dạo này em hơi bận nên chưa gửi thầy đề này được, để đến trưa thứ 2 tuần tới em sẽ gửi thầy đề này "kèm 1 số thứ"  :.)) :.)) :.))

Tiêu đề: Trả lời: Bài tập sóng & dao động điều hòa cần giải đáp
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 10:14:50 PM Ngày 06 Tháng Ba, 2014
Nhờ các thầy và các bạn giúp em mấy bài này, nó được lấy từ đề thi thử trường Kim Liên lần 1
Bài 3. Một vật dao động điều hòa trên trục Ox. Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Trong 1T, khoảng thời gian thế năng của vật không vượt quá 3 lần động năng của nó thì tốc độ trung bình của vật là [tex]300\sqrt 3 (cm/s)[/tex] (mọi người đọc chỗ này chậm chậm thôi nhé). Tốc độ cực đại của vật là?

tại thời điểm thế năng bằng 3 lần động năng là
Wt = 3/4. W
x = căn 3/ 2. A
thời gian : T/3
Vtb =[tex] \frac{3 \sqrt{3}}{4.\pi }.Vmax[/tex]  = 300 căn 3
Vmax = 400 . pi


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập sóng & dao động điều hòa cần giải đáp
Gửi bởi: Phồng Văn Tôm trong 10:22:10 PM Ngày 06 Tháng Ba, 2014
Nhờ các thầy và các bạn giúp em mấy bài này, nó được lấy từ đề thi thử trường Kim Liên lần 1
Bài 3. Một vật dao động điều hòa trên trục Ox. Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Trong 1T, khoảng thời gian thế năng của vật không vượt quá 3 lần động năng của nó thì tốc độ trung bình của vật là [tex]300\sqrt 3 (cm/s)[/tex] (mọi người đọc chỗ này chậm chậm thôi nhé). Tốc độ cực đại của vật là?

tại thời điểm thế năng bằng 3 lần động năng là
Wt = 3/4. W
x = căn 3/ 2. A
thời gian : T/3
Vtb =[tex] \frac{3 \sqrt{3}}{4.\pi }.Vmax[/tex]  = 300 căn 3
Vmax = 400 . pi

Anh giải thích chỗ này kĩ hơn được không ạ? Vtb =[tex] \frac{3 \sqrt{3}}{4.\pi }.Vmax[/tex]  = 300 căn 3


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập sóng & dao động điều hòa cần giải đáp
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 10:25:17 PM Ngày 06 Tháng Ba, 2014
Nhờ các thầy và các bạn giúp em mấy bài này, nó được lấy từ đề thi thử trường Kim Liên lần 1
Bài 3. Một vật dao động điều hòa trên trục Ox. Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Trong 1T, khoảng thời gian thế năng của vật không vượt quá 3 lần động năng của nó thì tốc độ trung bình của vật là [tex]300\sqrt 3 (cm/s)[/tex] (mọi người đọc chỗ này chậm chậm thôi nhé). Tốc độ cực đại của vật là?

tại thời điểm thế năng bằng 3 lần động năng là
Wt = 3/4. W
x = căn 3/ 2. A
thời gian : T/3
Vtb =[tex] \frac{3 \sqrt{3}}{4.\pi }.Vmax[/tex]  = 300 căn 3
Vmax = 400 . pi

Anh giải thích chỗ này kĩ hơn được không ạ? Vtb =[tex] \frac{3 \sqrt{3}}{4.\pi }.Vmax[/tex]  = 300 căn 3

Vtb = S/ t = [căn 3/2 . A ]/ [ ( 2. pi)/ (3w)] = ( 3 căn 3. w. A)/ ( 4 pi) = ( 3 căn 3. Vmax) / ( 4. pi)


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập sóng & dao động điều hòa cần giải đáp
Gửi bởi: dangngoctien trong 06:19:13 AM Ngày 07 Tháng Ba, 2014
bạn có thể gửi cho mình đề thi thử lần 1 Kim Liên mình làm thử được không Sonson96 ?
dangtien4132@gmail.com


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập sóng & dao động điều hòa cần giải đáp
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 08:46:38 AM Ngày 07 Tháng Ba, 2014
Nhờ các thầy và các bạn giúp em mấy bài này, nó được lấy từ đề thi thử trường Kim Liên lần 1

Bài 1. Một sợi dây đàn hồi căng ngang đang có sóng dừng. Trên dây có A là nút, B là bụng gần A nhất với [tex]AB=18(cm)[/tex], M là 1 điểm trên dây cách B 1 đoạn [tex]12(cm)[/tex]. Biết trong 1 chu kì sóng, khoảng thời gian mà độ lớn vận tốc dao động của B nhỏ hơn vận tốc cực đại của M là [tex]0,1(s)[/tex]. Tốc độ truyền sóng là?

AB = lamda/2 => lamda = 36cm
M cách B 12cm =>AM = 6 cm = lamda/6 => [tex]a_M=A\frac{\sqrt{3}}{2}[/tex]

với A là biên độ bụng sóng.

[tex]v_M_m_a_x=\omega a_M=\omega A\sqrt{3}/2[/tex]

=> trong 1 chu kì sóng, khoảng thời gian mà độ lớn vận tốc dao động của B nhỏ hơn vận tốc cực đại của M là 4.T/6 = 0,1s

=> T = 0,15s => v = 2,4m/s.


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập sóng & dao động điều hòa cần giải đáp
Gửi bởi: Phồng Văn Tôm trong 01:05:55 PM Ngày 07 Tháng Ba, 2014
bạn có thể gửi cho mình đề thi thử lần 1 Kim Liên mình làm thử được không Sonson96 ?
dangtien4132@gmail.com
Được chứ bạn, nếu có thể thì tối chủ nhật bạn sẽ có "hàng", còn muộn nhất là chiều thứ 2  :D :D :D