Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: bigterboy trong 08:58:22 AM Ngày 06 Tháng Ba, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19663Tiêu đề: tìm công thức của dạng bài vật lý
Gửi bởi: bigterboy trong 08:58:22 AM Ngày 06 Tháng Ba, 2014
1 con lắc đơn đém giây có chu kì bằng 2s, ở nhiệt độ 20 độ C và tại nơi có gia tốc trọng trường 9,813 m/s2, thanh treo có hệ số nở dài là 17.10^-6 K. Đưa con lắc đến nơi có gia tốc trọng trường là 9,809 m/s2 và nhiệt độ 30 độ C thì chu kì dao động là

 mọi người cho em xin cái công thức tổng quát của dạng bài này với. Thanks nhiều !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Tiêu đề: Trả lời: tìm công thức của dạng bài vật lý
Gửi bởi: Phồng Văn Tôm trong 08:02:00 PM Ngày 06 Tháng Ba, 2014
Công thức tổng quát hả? Có ngay: [tex]\frac{\Delta T}{T}=\frac{\Delta l}{2l}-\frac{\Delta g}{2g}+\frac{\alpha.\Delta t}{2}+\frac{h_{cao}}{R}+\frac{h_{sâu}}{2R}[/tex]
[tex]\alpha, \Delta t [/tex] lần lượt là hệ số nở dài, độ chênh lệch nhiệt độ


Tiêu đề: Trả lời: tìm công thức của dạng bài vật lý
Gửi bởi: Phồng Văn Tôm trong 08:12:38 PM Ngày 06 Tháng Ba, 2014
Cái dấu + cuối cùng kia là hsâu, tức là độ sâu nhé bạn


Tiêu đề: Trả lời: tìm công thức của dạng bài vật lý
Gửi bởi: bigterboy trong 09:31:36 AM Ngày 07 Tháng Ba, 2014
Cái dấu + cuối cùng kia là hsâu, tức là độ sâu nhé bạn

Bạn có thể giải thích thêm cho mình biết cái \frac{\Delta t}{T} khi nào con lắc chạy nhanh hơn và khi nào con lắc chạy chậm hơn và giải thích giúp mình với. Mình o hiểu rõ chỗ đó lắm. Thanks nhiều


Tiêu đề: Trả lời: tìm công thức của dạng bài vật lý
Gửi bởi: Phồng Văn Tôm trong 01:13:24 PM Ngày 07 Tháng Ba, 2014
Nếu [tex]\Delta T > 0[/tex] thì đồng hồ chạy chậm đi
        [tex]\Delta T < 0[/tex] thì đồng hồ chạy nhanh hơn