Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: thanhdatpro16 trong 04:11:05 PM Ngày 05 Tháng Ba, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19651Tiêu đề: Con lắc lò xo trên thanh ngang chuyển động tròn
Gửi bởi: thanhdatpro16 trong 04:11:05 PM Ngày 05 Tháng Ba, 2014
Một lò xo có chiều dài tự nhiên [tex]l_{o}=20 cm[/tex], k=20N/m, gắn lò xo trên thanh OA nằm ngang, một đầu lò xo gắn với O, đầu còn lại gắn với quả cầu có m=0,2 kg, quả cầu chuyển động không ma sát trên thanh ngang. Thanh quay tròn đều với vận tốc 4,47 rad/s. Khi quay chiều dài của lò xo là

A. 30 cm
B. 22 cm
C. 25 cm
D. 24 cm

Ai có thể phân tích cụ thể, hướng dẫn cho mình bài này với, mình thấy trên mạng cũng có lời giải nhưng hình vẽ thì không, vẫn chưa tưởng tượng ra hiện tượng thế nào nữa!!!


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc lò xo trên thanh ngang chuyển động tròn
Gửi bởi: ph.dnguyennam trong 10:19:52 PM Ngày 05 Tháng Ba, 2014
Một lò xo có chiều dài tự nhiên [tex]l_{o}=20 cm[/tex], k=20N/m, gắn lò xo trên thanh OA nằm ngang, một đầu lò xo gắn với O, đầu còn lại gắn với quả cầu có m=0,2 kg, quả cầu chuyển động không ma sát trên thanh ngang. Thanh quay tròn đều với vận tốc 4,47 rad/s. Khi quay chiều dài của lò xo là

A. 30 cm
B. 22 cm
C. 25 cm
D. 24 cm

Ai có thể phân tích cụ thể, hướng dẫn cho mình bài này với, mình thấy trên mạng cũng có lời giải nhưng hình vẽ thì không, vẫn chưa tưởng tượng ra hiện tượng thế nào nữa!!!

(http://i442.photobucket.com/albums/qq143/phdnguyennam/Untitled_zps2f2d6fe7.png) (http://s442.photobucket.com/user/phdnguyennam/media/Untitled_zps2f2d6fe7.png.html)
Khi thanh OA quay tròn đều   [tex]\rightarrow[/tex]   Vị trí cân bằng của vật tại M'
Tại M' vật chịu tác dụng của lực đàn hồi, đóng vai trò là lực hướng tâm, do đó
[tex]F_{dh}=F_{ht}[/tex]

Với: [tex]\begin{cases} & \text F_{dh}=k\Delta l \\ & \text F_{ht}=ma_{ht}=m\omega ^2(l_{0}+\Delta l) \end{cases}[/tex]   [tex]\Rightarrow k\Delta l=m\omega ^2(l_{0}+\Delta l)[/tex]

Thế số: [tex]\Rightarrow \Delta l=5(cm)[/tex]  Đáp án C nhé   ~O)
Tiêu đề: Trả lời: Con lắc lò xo trên thanh ngang chuyển động tròn
Gửi bởi: thanhdatpro16 trong 11:36:00 PM Ngày 11 Tháng Ba, 2014
Một lò xo có chiều dài tự nhiên [tex]l_{o}=20 cm[/tex], k=20N/m, gắn lò xo trên thanh OA nằm ngang, một đầu lò xo gắn với O, đầu còn lại gắn với quả cầu có m=0,2 kg, quả cầu chuyển động không ma sát trên thanh ngang. Thanh quay tròn đều với vận tốc 4,47 rad/s. Khi quay chiều dài của lò xo là

A. 30 cm
B. 22 cm
C. 25 cm
D. 24 cm

Ai có thể phân tích cụ thể, hướng dẫn cho mình bài này với, mình thấy trên mạng cũng có lời giải nhưng hình vẽ thì không, vẫn chưa tưởng tượng ra hiện tượng thế nào nữa!!!

(http://i442.photobucket.com/albums/qq143/phdnguyennam/Untitled_zps2f2d6fe7.png) (http://s442.photobucket.com/user/phdnguyennam/media/Untitled_zps2f2d6fe7.png.html)
Khi thanh OA quay tròn đều   [tex]\rightarrow[/tex]   Vị trí cân bằng của vật tại M'
Tại M' vật chịu tác dụng của lực đàn hồi, đóng vai trò là lực hướng tâm, do đó
[tex]F_{dh}=F_{ht}[/tex]

Với: [tex]\begin{cases} & \text F_{dh}=k\Delta l \\ & \text F_{ht}=ma_{ht}=m\omega ^2(l_{0}+\Delta l) \end{cases}[/tex]   [tex]\Rightarrow k\Delta l=m\omega ^2(l_{0}+\Delta l)[/tex]

Thế số: [tex]\Rightarrow \Delta l=5(cm)[/tex]  Đáp án C nhé   ~O)

Ơ thế thành phần trọng lực trong bài toán này ko đóng vai trò gì ạ?


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc lò xo trên thanh ngang chuyển động tròn
Gửi bởi: ph.dnguyennam trong 11:51:03 PM Ngày 11 Tháng Ba, 2014
Một lò xo có chiều dài tự nhiên [tex]l_{o}=20 cm[/tex], k=20N/m, gắn lò xo trên thanh OA nằm ngang, một đầu lò xo gắn với O, đầu còn lại gắn với quả cầu có m=0,2 kg, quả cầu chuyển động không ma sát trên thanh ngang. Thanh quay tròn đều với vận tốc 4,47 rad/s. Khi quay chiều dài của lò xo là

A. 30 cm
B. 22 cm
C. 25 cm
D. 24 cm

Ai có thể phân tích cụ thể, hướng dẫn cho mình bài này với, mình thấy trên mạng cũng có lời giải nhưng hình vẽ thì không, vẫn chưa tưởng tượng ra hiện tượng thế nào nữa!!!

(http://i442.photobucket.com/albums/qq143/phdnguyennam/Untitled_zps2f2d6fe7.png) (http://s442.photobucket.com/user/phdnguyennam/media/Untitled_zps2f2d6fe7.png.html)
Khi thanh OA quay tròn đều   [tex]\rightarrow[/tex]   Vị trí cân bằng của vật tại M'
Tại M' vật chịu tác dụng của lực đàn hồi, đóng vai trò là lực hướng tâm, do đó
[tex]F_{dh}=F_{ht}[/tex]

Với: [tex]\begin{cases} & \text F_{dh}=k\Delta l \\ & \text F_{ht}=ma_{ht}=m\omega ^2(l_{0}+\Delta l) \end{cases}[/tex]   [tex]\Rightarrow k\Delta l=m\omega ^2(l_{0}+\Delta l)[/tex]

Thế số: [tex]\Rightarrow \Delta l=5(cm)[/tex]  Đáp án C nhé   ~O)

Ơ thế thành phần trọng lực trong bài toán này ko đóng vai trò gì ạ?

Trọng lực hường thẳng đứng, lò xo quay theo phương ngang.

Do đó: "xét theo phương ngang" Trọng lực không có tác dụng gì.