Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: thanhdatpro16 trong 04:06:51 PM Ngày 05 Tháng Ba, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19650Tiêu đề: Bài toán dao động điều hòa chịu tác dụng của lực biến đổi
Gửi bởi: thanhdatpro16 trong 04:06:51 PM Ngày 05 Tháng Ba, 2014
Con lắc lò xo có độ cứng k=100N/m, khối lượng vật nặng m=1kg. Vật nặng đang đứng ở vị trí cân bằng, ta tác dụng lên con lắc một ngoại lực biến đổi
[tex]F=F_{o}cos10\pi t[/tex]. Sau một thời gian vật dao động ổn định với A=6cm. Tính tốc độ cực đại của vật
A. 0,6 m/s
B. 0,6 cm/s
C. [tex]6\pi[/tex] cm/s
D. [tex]60\pi[/tex] cm/s


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán dao động điều hòa chịu tác dụng của lực biến đổi
Gửi bởi: cuongthich trong 07:28:21 PM Ngày 05 Tháng Ba, 2014
Con lắc lò xo có độ cứng k=100N/m, khối lượng vật nặng m=1kg. Vật nặng đang đứng ở vị trí cân bằng, ta tác dụng lên con lắc một ngoại lực biến đổi
[tex]F=F_{o}cos10\pi t[/tex]. Sau một thời gian vật dao động ổn định với A=6cm. Tính tốc độ cực đại của vật
A. 0,6 m/s
B. 0,6 cm/s
C. [tex]6\pi[/tex] cm/s
D. [tex]60\pi[/tex] cm/s
với dao động cưỡng bức khi vật có biên độ ổn định vật sẽ dao động vói chu kì của ngoại lực khi đó vận tốc cực đại
[tex]v_{max}=wA=60\pi cm/s[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán dao động điều hòa chịu tác dụng của lực biến đổi
Gửi bởi: thanhdatpro16 trong 08:58:17 PM Ngày 05 Tháng Ba, 2014
Con lắc lò xo có độ cứng k=100N/m, khối lượng vật nặng m=1kg. Vật nặng đang đứng ở vị trí cân bằng, ta tác dụng lên con lắc một ngoại lực biến đổi
[tex]F=F_{o}cos10\pi t[/tex]. Sau một thời gian vật dao động ổn định với A=6cm. Tính tốc độ cực đại của vật
A. 0,6 m/s
B. 0,6 cm/s
C. [tex]6\pi[/tex] cm/s
D. [tex]60\pi[/tex] cm/s
với dao động cưỡng bức khi vật có biên độ ổn định vật sẽ dao động vói chu kì của ngoại lực khi đó vận tốc cực đại
[tex]v_{max}=wA=60\pi cm/s[/tex]


À thì ra là vậy, em vẫn chưa học phần dao động cưỡng bức