Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: nguyenka1996 trong 10:16:27 PM Ngày 04 Tháng Ba, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19648Tiêu đề: Một bài về dao động duy trì cần giải đáp
Gửi bởi: nguyenka1996 trong 10:16:27 PM Ngày 04 Tháng Ba, 2014
(Đề Chuyên KHTN lần 2-2014):Do ma sát, một đồng hồ quả lắc thực hiện dao động tắt dần với chu kỳ T=2s. Biết rằng chỉ sau 5 chu kỳ dao động biên độ của nó giảm tự độ xuống chỉ còn 4 độ. Dao động của con lắc được duy trì nhờ bộ máy của đồng hồ. Lấy g=10m/s2, công suất của máy đó là:
     A. 0,48.10-4 W.                      B. 8,65.10-3 W.                 C. 6,85.10-4 W.         D. 0,86.10-3 W.


Tiêu đề: Trả lời: Một bài về dao động duy trì cần giải đáp
Gửi bởi: ph.dnguyennam trong 10:37:02 PM Ngày 05 Tháng Ba, 2014
.....
Biết rằng chỉ sau 5 chu kỳ dao động biên độ của nó giảm tự độ xuống chỉ còn 4 độ. Dao động của con lắc được duy trì nhờ bộ máy của đồng hồ. Lấy g=10m/s2, công suất của máy đó là:
......

Bài đăng thiếu giả thiết. Và sai quy định, đọc kỹ QUY ĐỊNH khi post bài.