Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: thanhdatpro16 trong 10:52:55 AM Ngày 04 Tháng Ba, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19643Tiêu đề: Tìm chỗ sai của lời giải dao động điều hòa
Gửi bởi: thanhdatpro16 trong 10:52:55 AM Ngày 04 Tháng Ba, 2014
Từ VTCB truyền cho vật một vận tốc v=40cm/s theo phương của lò xo. Vận tốc của vật tại vị trí mà ở đó thế năng bằng hai lần động năng có giá trị là bao nhiêu

[tex]A^{2}=x^{2}+\frac{v^{2}}{\omega ^{2}}=0+\frac{0,4^{2}}{\omega ^{2}}=\frac{2A^{2}}{3}+\frac{v^{2}}{\varpi ^{2}}[/tex]
Từ biểu thức này nên có [tex]v^{2}=\frac{4}{75}[/tex]
Thế mà đáp án lại là [tex]v^{2}=\frac{4}{225}[/tex]???

Ai xem giúp mình cái nào sai với


Tiêu đề: Trả lời: Tìm chỗ sai của lời giải dao động điều hòa
Gửi bởi: cuongthich trong 12:37:38 PM Ngày 04 Tháng Ba, 2014
Từ VTCB truyền cho vật một vận tốc v=40cm/s theo phương của lò xo. Vận tốc của vật tại vị trí mà ở đó thế năng bằng hai lần động năng có giá trị là bao nhiêu

[tex]A^{2}=x^{2}+\frac{v^{2}}{\omega ^{2}}=0+\frac{0,4^{2}}{\omega ^{2}}=\frac{2A^{2}}{3}+\frac{v^{2}}{\varpi ^{2}}[/tex]
Từ biểu thức này nên có [tex]v^{2}=\frac{4}{75}[/tex]
Thế mà đáp án lại là [tex]v^{2}=\frac{4}{225}[/tex]???

Ai xem giúp mình cái nào sai với
ta có [tex]v_{max}=wA=0.4m/s[/tex] tại vị trí thế năng bằng 2 lần động năng [tex]x=+-\frac{\sqrt{2}A}{\sqrt{3}}[/tex]
vận tốc tại đó là: [tex]v^{2}=w^{2}(A^{2}-x^{2})=\frac{w^{2}A}{3}=\frac{4}{75}[/tex] vẫn đáp án giống của em
Tiêu đề: Trả lời: Tìm chỗ sai của lời giải dao động điều hòa
Gửi bởi: thanhdatpro16 trong 03:22:39 PM Ngày 05 Tháng Ba, 2014
Vâng thế mà đáp án trắc nghiệm không phải chọn giống em, em sợ mình làm sai ở đâu đấy!