Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: thanhdatpro16 trong 10:43:18 AM Ngày 04 Tháng Ba, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19642Tiêu đề: Tính lực cực đại tác dụng vào điểm treo
Gửi bởi: thanhdatpro16 trong 10:43:18 AM Ngày 04 Tháng Ba, 2014
Con lắc lò xo dao động thẳng đứng x=2sin[tex]\sqrt{50}[/tex][tex]\pi[/tex]t cm. Trong quá trình dao động lực cực đại tác dụng vào điểm treo có độ lớn 2N. Tính m


[tex]\Delta l_{0}=\frac{g}{\omega ^{2}}=\frac{10}{500}=0,02[/tex]
lực cực đại tác dụng vào điểm treo khi vật ở vị trí biên [tex]2=k.(A+\Delta l_{0})=m.\omega ^{2}.(A+\Delta l_{0})=500.0,04.m \Rightarrow m=0,1kg[/tex]

Thế mà trong đáp án lại là m=0,2kg???????

Ai giúp mình xem sai ở đâu vớiTiêu đề: Trả lời: Tính lực cực đại tác dụng vào điểm treo
Gửi bởi: cuongthich trong 12:24:36 PM Ngày 04 Tháng Ba, 2014
Con lắc lò xo dao động thẳng đứng x=2sin[tex]\sqrt{50}[/tex][tex]\pi[/tex]t cm. Trong quá trình dao động lực cực đại tác dụng vào điểm treo có độ lớn 2N. Tính m


[tex]\Delta l_{0}=\frac{g}{\omega ^{2}}=\frac{10}{500}=0,02[/tex]
lực cực đại tác dụng vào điểm treo khi vật ở vị trí biên [tex]2=k.(A+\Delta l_{0})=m.\omega ^{2}.(A+\Delta l_{0})=500.0,04.m \Rightarrow m=0,1kg[/tex]

Thế mà trong đáp án lại là m=0,2kg???????

Ai giúp mình xem sai ở đâu vớibài giải của em đúng rồi chắc tại đáp án thôi