Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: thanhdatpro16 trong 10:37:21 AM Ngày 04 Tháng Ba, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19641Tiêu đề: Gia tốc của vật khi cắt dây nối
Gửi bởi: thanhdatpro16 trong 10:37:21 AM Ngày 04 Tháng Ba, 2014
Hai vật A,B có khối lượng mA=5m và mB=m được nối với nhau bằng sợi dây mảnh, không dãn và treo vào một lò xo thẳng đứng. KHi hệ đang đứng yên ở VTCB, cắt đứt dây nối. Tính gia tốc của 2 vật sau khi cắt dây.


Tiêu đề: Trả lời: Gia tốc của vật khi cắt dây nối
Gửi bởi: ph.dnguyennam trong 07:50:48 PM Ngày 04 Tháng Ba, 2014
Hai vật A,B có khối lượng mA=5m và mB=m được nối với nhau bằng sợi dây mảnh, không dãn và treo vào một lò xo thẳng đứng. KHi hệ đang đứng yên ở VTCB, cắt đứt dây nối. Tính gia tốc của 2 vật sau khi cắt dây.

[tex]m_B[/tex]  Rơi tự do.[tex]\rightarrow a_B=....[/tex]

[tex]m_A[/tex] Dao động điều hòa biên độ [tex]A=\Delta l_B=\frac{mg}{k}[/tex]    và    [tex]\omega =\sqrt{\frac{k}{5m}}[/tex],

[tex]\rightarrow a_A=A\omega ^2=.....[/tex]

(Lưu ý: giá tốc ở đây đang tính là độ lớn, E tự xét dấu (nếu cần) nhé)    ~O)