Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: thuyduong(hsbienhoa) trong 11:44:09 PM Ngày 03 Tháng Ba, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19639Tiêu đề: khoảng cách ngắn nhất trong giao thoa sóng
Gửi bởi: thuyduong(hsbienhoa) trong 11:44:09 PM Ngày 03 Tháng Ba, 2014
2 nguồn A,B cách nhau 14cm,dao động với phươg trình uA=uB=acos60(pi)t. biết v=60cm/s. Gọi C là trung điểm AB, M nằm trên trung trực của AB và gần C nhất sao cho M dao độg cùg pha với C. Khoảng cách MC là:
đáp án là 4can2
em làm như sau: nhưng thấy sai ở chỗ AM=klamda. mong các thầy coi giúp em, em nghĩ là đề đáng ra là cùng pha với nguồn(em nghĩ thôi, ko dám nói đề sai vì đây là đề thi thử cua 1 trường chuyên)


Tiêu đề: Trả lời: khoảng cách ngắn nhất trong giao thoa sóng
Gửi bởi: Quang Dương trong 03:09:06 AM Ngày 04 Tháng Ba, 2014
Tiêu đề quá dài nên thầy đã chỉnh lại cho em !

Bước sóng [tex]\lambda = 2 cm[/tex] nên điểm C dao động ngược pha với nguồn !

Hai sóng do hai nguồn truyền đến các điểm trên đường trung trực của AB luôn cùng pha với nhau nên sóng tổng hợp tại các điểm này cùng pha với các sóng thành phần .

Vậy những điểm cần tìm phải cách nguồn những khoảng : [tex]d = \left(k + \frac{1}{2} \right)\lambda = 2 k + 1 ( cm )[/tex]

Mặt khác : [tex]d > AC \Leftrightarrow 2k + 1 > 7 \Rightarrow k > 3[/tex]


Điểm cần tìm ứng với k = 4 . Vậy : d = 9 cm

Khoảng cách cần tìm : [tex]MC = \sqrt{d^{2} - AC^{2}} = 4\sqrt{2} cm[/tex]