Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: ngovdang trong 06:52:24 PM Ngày 03 Tháng Ba, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19632Tiêu đề: Hai bài về sóng ánh sáng
Gửi bởi: ngovdang trong 06:52:24 PM Ngày 03 Tháng Ba, 2014
Bài 1: Dưới mặt nước một khoảng 1m có một ngọn đèn có thể coi là một nguồn sáng điểm S . Một người đặt mắt phía trên mặt nước để quan sát S theo phương gần như vuông góc với mặt nước.
1.   S phát ra ánh sáng đơn sắc mà chiết suất của nước đối với nó là n = 4/3. Tìm vị trí của S mà người quan sát thấy.
2.   Nguồn S phát ra ánh sáng trắng. Tìm vị trí ảnh của S nếu chiết suất của nước đối với ánh sáng đỏ và tím lần lượt là n2 = 1,324 và n1 = 1,367.
Bài 2:Trong thí nghiệm Young, hai khe hẹp S1 và S2 được chiếu sáng bằng nguồn sáng S phát đồng thời hai bức xạ  =0,40 m và  =0,7 m. Cho S1S2= a =2mm, khoảng cách từ hai khe đến màn ảnh là D =2m .Quan sát trên khoảng AB đối xứng qua O rộng AB =2cm.
1.Xác định vị trí các vân sáng trùng nhau của 2 loại ánh sáng trên AB, số lượng các vân đó
2.Xác định vị trí các vân tối trên AB và tính số lượng các vân đó.
3.Nêu S phát ánh sáng trắng((0,40 m   0,75 m) thì dải sáng đa sắc thứ nhất kể từ tâm O có bề rộng  bằng bao nhiêu?Tiêu đề: Trả lời: Hai bài về sóng ánh sáng
Gửi bởi: Ngọc Anh trong 09:39:36 PM Ngày 03 Tháng Ba, 2014

Bài 2:Trong thí nghiệm Young, hai khe hẹp S1 và S2 được chiếu sáng bằng nguồn sáng S phát đồng thời hai bức xạ  =0,40 m và  =0,7 m. Cho S1S2= a =2mm, khoảng cách từ hai khe đến màn ảnh là D =2m .Quan sát trên khoảng AB đối xứng qua O rộng AB =2cm.
1.Xác định vị trí các vân sáng trùng nhau của 2 loại ánh sáng trên AB, số lượng các vân đó
2.Xác định vị trí các vân tối trên AB và tính số lượng các vân đó.
3.Nêu S phát ánh sáng trắng((0,40 m   0,75 m) thì dải sáng đa sắc thứ nhất kể từ tâm O có bề rộng  bằng bao nhiêu?1.Bạn lập tỉ số [tex]\frac{k1}{k2} = \frac{\lambda _{2}}{\lambda _{1}} = \frac{7}{4}[/tex]

[tex]i_{1} = 0,4 mm[/tex]

[tex]i_{2} = 0,7 mm[/tex]

Lập bảng như hình bên dưới cùng. Xét trên đoạn AB/2

=> có 3 vân trùng và vị trí các vân lần lượt là x1 = 2,8mm    x2 = 5,6mm     x3 = 8,4mm

Mà AB đối xứng qua O

=> trên cả đoạn AB có 6 vân trùng + vân trung tâm = 7 vân trùng và vị trí lần lượt là x7= -8,4mm, x6= -5,6mm, x5= -2,8mm, x4= 0mm,  x3 = 8,4mm, x2 = 5,6mm, x1 = 2,8mm


2. Tương tự


3. Bạn tính vị trí bức xạ [tex]\lambda _{1} = o,4 \mu m \Rightarrow x_{1} = 0,4mm[/tex]

[tex]\lambda _{2} = o,75 \mu m \Rightarrow x_{2} = 0,75mm[/tex]

Bề rộng dải đa sắc thứ nhất: [tex]x_{2} - x_{1} = 0,35 mm[/tex]
Tiêu đề: Trả lời: Hai bài về sóng ánh sáng
Gửi bởi: ph.dnguyennam trong 08:52:19 PM Ngày 04 Tháng Ba, 2014
Bài 1: Dưới mặt nước một khoảng 1m có một ngọn đèn có thể coi là một nguồn sáng điểm S . Một người đặt mắt phía trên mặt nước để quan sát S theo phương gần như vuông góc với mặt nước.
1.   S phát ra ánh sáng đơn sắc mà chiết suất của nước đối với nó là n = 4/3. Tìm vị trí của S mà người quan sát thấy.
2.   Nguồn S phát ra ánh sáng trắng. Tìm vị trí ảnh của S nếu chiết suất của nước đối với ánh sáng đỏ và tím lần lượt là n2 = 1,324 và n1 = 1,367.

HD:
1.
Gọi d: khoảng cách từ S đến mặt nước
Gọi d': là khoảng cách từ ảnh S' đến mặt nước
[tex]\rightarrow[/tex]    Công thức lưỡng chất phẳng: [tex]\frac{d'}{d}=\frac{1}{n}[/tex] Với [tex]d=1(m)[/tex]   [tex]\rightarrow[/tex]    d'=....
2.
Áp dụng công thức trên cho [tex]S'_{do}[/tex]  và   [tex]S'_{tim}[/tex]  [tex]\rightarrow[/tex]  thu được vị trí ảnh cần tìm.... ~O)

P/S: Th sửa lại tiêu đề nhé. phần nhờ giúp đỡ e vứt vào phần nội dung xem ra hoành tráng và trân trọng hơn nhĩ? ... hihi...


Tiêu đề: Trả lời: Hai bài về sóng ánh sáng
Gửi bởi: ngovdang trong 10:15:25 PM Ngày 04 Tháng Ba, 2014
cho mình hỏi bài 2 ý b đề bắt đếm số vân tối, có phải là vị trí  trí vân tối trùng nhau của 2 hệ vân không, nếu vậy bài này không có các vân tối trung nhau thì phải.


Tiêu đề: Trả lời: Hai bài về sóng ánh sáng
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:15:23 AM Ngày 05 Tháng Ba, 2014
cho mình hỏi bài 2 ý b đề bắt đếm số vân tối, có phải là vị trí  trí vân tối trùng nhau của 2 hệ vân không, nếu vậy bài này không có các vân tối trung nhau thì phải.
Đúng vậy, theo tôi đề bài chưa chuẩn
Cách làm khác có thể tham khảo:
k1/k2=7/4 ==> khoảng vân giữa 2 vân trùng i'=7i1=2,8mm
SỐ van trùng trên AB đối xứng: AB/2i'=3,5.. ==> 2x3+1=7 vân
Vị trí vân trùng: x'=ki'=2,8k ==> vị trí 0, (+,-)2,8 ; (+-)5,6 ; (+-)8,4 ;