Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: TocChamVai trong 04:17:06 PM Ngày 03 Tháng Ba, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19630Tiêu đề: Bài tập về dao động tắt dần
Gửi bởi: TocChamVai trong 04:17:06 PM Ngày 03 Tháng Ba, 2014
Mong thầy cô giải đáp dùm ạ, bài này em chỉ nhớ đề bài chứ không nhớ rõ phương án :(
Một cllx đặt trên mặt phẳng ngang với độ cứng [tex]k=10N/m[/tex], [tex]m=0,1kg[/tex], hệ số ma sát [tex]\mu =0,2[/tex]. Ban đầu vật đang ở VTCB, kéo vật để lò xo dãn một đoạn [tex]\Delta l=0,136m[/tex] rồi thả nhẹ. Gọi gốc tọa độ là VTCB, tính tọa độ lúc vật dừng hẳn và quãng đường vật đi được ở chu kì thứ 2

Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về dao động tắt dần
Gửi bởi: ph.dnguyennam trong 12:46:18 AM Ngày 07 Tháng Ba, 2014
Mong thầy cô giải đáp dùm ạ, bài này em chỉ nhớ đề bài chứ không nhớ rõ phương án :(
Một cllx đặt trên mặt phẳng ngang với độ cứng [tex]k=10N/m[/tex], [tex]m=0,1kg[/tex], hệ số ma sát [tex]\mu =0,2[/tex]. Ban đầu vật đang ở VTCB, kéo vật để lò xo dãn một đoạn [tex]\Delta l=0,136m[/tex] rồi thả nhẹ. Gọi gốc tọa độ là VTCB, tính tọa độ lúc vật dừng hẳn và quãng đường vật đi được ở chu kì thứ 2

Độ giảm biên độ sau nửa chu kỳ: [tex]A_{\frac{1}{2}}=\frac{2\mu mg}{k}=4(cm)[/tex]
[tex]\frac{13,6}{4}=3,4[/tex] [tex]\Rightarrow[/tex]  Vật thực hiện được 3 nửa chu kỳ
Vị trí của vật khi dừng hẵn: [tex]A_3=A_0-N.A_{\frac{1}{2}}=13,6-3\times 4=1,6(cm)[/tex]

Sau chu kỳ thứ nhất biên độ của vật: [tex]A_2=A_0-2A_{\frac{1}{2}}=5,6(cm)[/tex]

Quảng đường đi được chu kỳ thứ 2: [tex]S=2A_2-A_{\frac{1}{2}}=7,2(cm)[/tex]     ~O)