Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: TocChamVai trong 04:12:57 PM Ngày 03 Tháng Ba, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19629Tiêu đề: Bài tập về dao động tắt dần
Gửi bởi: TocChamVai trong 04:12:57 PM Ngày 03 Tháng Ba, 2014
Mong thầy cô giải đáp dùm với ạ ?
Một con lắc đơn dao động với biên độ góc ban đầu là [tex]\alpha _0=0,1[/tex] rad. Trong quá trình dao động, vật nặng luôn chịu tác động của ngoại lực không đổi với độ lớn bằng [tex]0,001[/tex] trọng lượng của vật. Tính số chu kì vật thực hiện được cho đến khi dừng hẳn
A:25
B:50
C:100
D:200


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về dao động tắt dần
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 07:20:41 PM Ngày 03 Tháng Ba, 2014
Mong thầy cô giải đáp dùm với ạ ?
Một con lắc đơn dao động với biên độ góc ban đầu là [tex]\alpha _0=0,1[/tex] rad. Trong quá trình dao động, vật nặng luôn chịu tác động của ngoại lực không đổi với độ lớn bằng [tex]0,001[/tex] trọng lượng của vật. Tính số chu kì vật thực hiện được cho đến khi dừng hẳn
A:25
B:50
C:100
D:200

Tương tự dao động tắt dần của con lắc lò xo, độ giảm biên độ sau 1T là: [tex]\Delta S_0=4\frac{\mu mg}{k}=4\frac{F_C}{m\omega ^2}=0,04S_0[/tex]

Số dao động = [tex]\frac{S_0}{\Delta S_0}=25[/tex]