Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: black lotus trong 11:40:27 AM Ngày 03 Tháng Ba, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19627Tiêu đề: Bài tập dao động (cần giải đáp)
Gửi bởi: black lotus trong 11:40:27 AM Ngày 03 Tháng Ba, 2014
Một con lắc lò xo có K = 100N/m , m1 = 200g nằm cân bằng  trên mặt phẳng nhẵn nghiêng góc [tex]\alpha = 30^{o}[/tex] so với phương ngang dọc theo  đường dốc chính như hình vẽ . Thả vật nhỏ m2 = m1 chuyển động không vận   tốc đầu , sau thời gian chuyển động t =[tex]\frac{\sqrt{6}}{10} (s)[/tex]  thì va chạm mềm với m1 theo phương dọc trục lò xo.  Sau va chạm cả hai cùng dao động điều hoà .Lấy g = 10 m/s2 và  [tex]\pi ^{2}=10[/tex].
a.   Tính tốc độ cực đại của m1 .
b.   Ngay sau va chạm m1 đi được đoạn đường S = 9cm thì ta lấy nhẹ m2 ra khỏi m1 . Tính giá trị lớn nhất và nhỏ nhất  lực đàn hồi của lò xo tác dụng lên m1.
Cảm ơn mọi người trước!!!


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập dao động (cần giải đáp)
Gửi bởi: black lotus trong 10:36:45 PM Ngày 03 Tháng Ba, 2014
Một con lắc lò xo có K = 100N/m , m1 = 200g nằm cân bằng  trên mặt phẳng nhẵn nghiêng góc [tex]\alpha = 30^{o}[/tex] so với phương ngang dọc theo  đường dốc chính như hình vẽ . Thả vật nhỏ m2 = m1 chuyển động không vận   tốc đầu , sau thời gian chuyển động t =[tex]\frac{\sqrt{6}}{10} (s)[/tex]  thì va chạm mềm với m1 theo phương dọc trục lò xo.  Sau va chạm cả hai cùng dao động điều hoà .Lấy g = 10 m/s2 và  [tex]\pi ^{2}=10[/tex].
a.   Tính tốc độ cực đại của m1 .
b.   Ngay sau va chạm m1 đi được đoạn đường S = 9cm thì ta lấy nhẹ m2 ra khỏi m1 . Tính giá trị lớn nhất và nhỏ nhất  lực đàn hồi của lò xo tác dụng lên m1.
Cảm ơn mọi người trước!!!
cho minh thêm xíu


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập dao động (cần giải đáp)
Gửi bởi: ph.dnguyennam trong 08:11:38 PM Ngày 06 Tháng Ba, 2014
Một con lắc lò xo có K = 100N/m , m1 = 200g nằm cân bằng  trên mặt phẳng nhẵn nghiêng góc [tex]\alpha = 30^{o}[/tex] so với phương ngang dọc theo  đường dốc chính như hình vẽ . Thả vật nhỏ m2 = m1 chuyển động không vận   tốc đầu , sau thời gian chuyển động t =[tex]\frac{\sqrt{6}}{10} (s)[/tex]  thì va chạm mềm với m1 theo phương dọc trục lò xo.  Sau va chạm cả hai cùng dao động điều hoà .Lấy g = 10 m/s2 và  [tex]\pi ^{2}=10[/tex].
a.   Tính tốc độ cực đại của m1 .
b.   Ngay sau va chạm m1 đi được đoạn đường S = 9cm thì ta lấy nhẹ m2 ra khỏi m1 . Tính giá trị lớn nhất và nhỏ nhất  lực đàn hồi của lò xo tác dụng lên m1.
Cảm ơn mọi người trước!!!
(http://i442.photobucket.com/albums/qq143/phdnguyennam/untitled2_zpsc8d5a5e3.png) (http://s442.photobucket.com/user/phdnguyennam/media/untitled2_zpsc8d5a5e3.png.html)
a/
Vận tốc [tex]m_2[/tex]  ngay trước va chạm: [tex]v_o=gtsin\alpha =\frac{\sqrt{6}}{2}(m/s)[/tex]
Vì va chạm là va chạm mềm: vận tốc [tex]m_1[/tex]  và   [tex]m_2[/tex] ngay sau va chạm  [tex]v_1=v_2=v=\frac{v_om_2}{m_1+m_2}=\frac{\sqrt{6}}{4}(m/s)[/tex]
Hệ 2 vật dao động điều hòa có VTCB tại [tex]O_{12}[/tex]:   [tex]A=\sqrt{\frac{v^2}{\omega ^2}+x^2}=\sqrt{\frac{v^2}{\frac{k}{m_1+m_2}}+(\Delta l_{12}-\Delta l_1)^2}=4(cm)[/tex]
[tex]\Rightarrow[/tex]  Vận tốc cực đại [tex]m_1[/tex]:  [tex]v_{max}=A\omega =0,04\sqrt{\frac{k}{m_1+m_2}}=\frac{\sqrt{10}}{5}\approx 0,2\pi(m/s)[/tex]
b.
Sau khi đi được 9(cm) vật [tex]m_1[/tex]  quay về [tex]O_{12}[/tex], vận tốc  [tex]v=v_{max}=0,2\pi (m/s)[/tex]
Gỡ [tex]m_2[/tex] [tex]\Rightarrow[/tex]  [tex]m_1[/tex] dao động quanh VTCB  [tex]O_1[/tex]
[tex]A=\sqrt{\frac{v^2}{\frac{k}{m_1}}+\Delta l_1^2}=3(cm)[/tex]

[tex]\Rightarrow \begin{cases} & \text F_{dh_{min}}=0 \\ & \text F_{dh_{max}}=k(A+\Delta l_1)= 4(N) \end{cases}[/tex]Tiêu đề: Trả lời: Bài tập dao động (cần giải đáp)
Gửi bởi: quocbao_tsar trong 09:55:05 PM Ngày 06 Tháng Ba, 2014
Có lẽ bạn đang là học sinh trường THPT Lê Hồng Phong nhỉ..... nếu bạn có j` thắc mắc thì cứ đến lớp 11A3 hỏi NQB.... Mình sẽ chỉ tận tình, bạn nhất, mình KK cũng đc  :.))