Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: thaotn5 trong 07:20:46 PM Ngày 02 Tháng Ba, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19619Tiêu đề: " Nhờ mọi người giúp em giải bài tổng hợp dao động cơ khó"
Gửi bởi: thaotn5 trong 07:20:46 PM Ngày 02 Tháng Ba, 2014
 Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương có phương trình lần lượt là
x1= 16cos(4pit + pi/12) , x2= A2cos(4pit +phi). Gọi x là liđộ dao động tổng hợp của hai dao động trên
 Biết x1 = - 8 cm thì x = 3,2 cm; khi x2 = 0 thì x = 8
3cm và độ lệch pha của hai dao động thành phần nhỏ
hơn 900. Biên độ củadao động tổng hợp là:
 A. 24,6 cm.
 
 
B. 20 cm.
 
C. 14 cm.
D. 22,4 cm.


Tiêu đề: Trả lời: " Nhờ mọi người giúp em giải bài tổng hợp dao động cơ khó"
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 09:43:59 AM Ngày 03 Tháng Ba, 2014
Đặt tên tiêu đề sai, bạn đọc lại quy định đăng bài nhe.


Tiêu đề: Trả lời: " Nhờ mọi người giúp em giải bài tổng hợp dao động cơ khó"
Gửi bởi: ph.dnguyennam trong 12:02:39 PM Ngày 03 Tháng Ba, 2014
Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương có phương trình lần lượt là
x1= 16cos(4pit + pi/12) , x2= A2cos(4pit +phi). Gọi x là liđộ dao động tổng hợp của hai dao động trên
 Biết x1 = - 8 cm thì x = 3,2 cm; khi x2 = 0 thì x = 8
3cm và độ lệch pha của hai dao động thành phần nhỏ
hơn 900. Biên độ củadao động tổng hợp là:
 A. 24,6 cm.
 
 
B. 20 cm.
 
C. 14 cm.
D. 22,4 cm.

Đã có rồi nè em

http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19457.msg77003#msg77003