Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: younglady9x trong 02:06:05 PM Ngày 02 Tháng Ba, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19616Tiêu đề: Bài toán khó về chiều truyền sóng cơ học
Gửi bởi: younglady9x trong 02:06:05 PM Ngày 02 Tháng Ba, 2014
Sóng cơ đi qua 2 điểm M,N cách nhau 25cm với tốc độ [tex]v\geq 1,3m/s[/tex]. Biết phương trình tại M và N lần lượt là
[tex]u_M=2cos\left(4\Pi t-\frac{\Pi }{2})mm[/tex]
[tex]u_N=2cos\left(4\Pi t+\frac{\Pi }{4})mm[/tex]
Nhận định đúng là:
A. Sóng truyền từ N đến M với vận tốc 2 m/s
B. Sóng truyền từ M đến N với vận tốc 1,33 m/s
C. Sóng truyền từ M đến N với vận tốc 2 m/s
D. Sóng truyền từ N đến M với vận tốc 1,33 m/s
Nhờ các thầy giúp em làm sao để xác định sóng truyền từ điểm nào đến điểm nào ạ. Em có một thắc mắc đó là liên hệ giữa chuyển động tròn và chuyển động của sóng(cách vẽ vòng tròn lượng giác) như thế nào ạ?


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán khó về chiều truyền sóng cơ học
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:03:48 PM Ngày 02 Tháng Ba, 2014
Sóng cơ đi qua 2 điểm M,N cách nhau 25cm với tốc độ [tex]v\geq 1,3m/s[/tex]. Biết phương trình tại M và N lần lượt là
[tex]u_M=2cos\left(4\Pi t-\frac{\Pi }{2})mm[/tex]
[tex]u_N=2cos\left(4\Pi t+\frac{\Pi }{4})mm[/tex]
Nhận định đúng là:
A. Sóng truyền từ N đến M với vận tốc 2 m/s
B. Sóng truyền từ M đến N với vận tốc 1,33 m/s
C. Sóng truyền từ M đến N với vận tốc 2 m/s
D. Sóng truyền từ N đến M với vận tốc 1,33 m/s
Nhờ các thầy giúp em làm sao để xác định sóng truyền từ điểm nào đến điểm nào ạ. Em có một thắc mắc đó là liên hệ giữa chuyển động tròn và chuyển động của sóng(cách vẽ vòng tròn lượng giác) như thế nào ạ?
vì [tex]\varphi_N>\varphi_M[/tex] ==> sóng truyền từ N đến M (theo chiều truyền sóng pha ban đầu giảm)
Độ lệch pha giữa N và M : [tex]\Delta \varphi = \varphi_N - \varphi_M=3\pi/4=2\pi.d/\lambda[/tex] ==> [tex]\lambda[/tex] ==> v