Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: SPDM trong 06:08:49 PM Ngày 01 Tháng Ba, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19612Tiêu đề: Thắc mắc 2 bài trong đề thi thử chuyên KHTN lần 3-2014
Gửi bởi: SPDM trong 06:08:49 PM Ngày 01 Tháng Ba, 2014
Mong các thầy cô và các bạn bớt chút thời gian giải đáp thắc mắc hộ em, xin chân thành cảm ơn.
Câu 36. Em tính ra đáp án D nhưng đáp án của trường lại là A ???
Khi bắn hạt [tex]\alpha[/tex] có động năng 8MeV vào hạt N14 đứng yên gây ra phản ứng [tex]\alpha[/tex] + N->p + O.
Biết năng lượng liên kết hạt [tex]\alpha[/tex] , N, O lần lượt là 7,1 MeV; 7,48MeV; 7,715MeV. Các hạt sinh ra có cùng động năng. Vận tốc hạt proton là?
[tex]m_{p}[/tex] = 1,66 . [tex]10^{-27}[/tex] kg.
A.3,79 .10^7 m/s.   
B.2,41.10^7
C.3,1.10^7
D.1,05.10^7

Câu 8. Câu này em tính không ra giống đáp án của đề. Đáp án của đề là A ???
Một nguồn phát âm coi là nguồn điểm, phát âm đều theo mọi hướng. Mức cường độ âm tại M ban đầu là 80dB. Nếu tăng công suất nguồn phát lên 20% thì mức cường độ âm tại M tăng thêm
A.16dB
B.7,6dB
C.3,6dB
D.1,8dBTiêu đề: Trả lời: Thắc mắc 2 bài trong đề thi thử chuyên KHTN lần 3-2014
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 08:43:51 PM Ngày 01 Tháng Ba, 2014
Mong các thầy cô và các bạn bớt chút thời gian giải đáp thắc mắc hộ em, xin chân thành cảm ơn.
Câu 36. Em tính ra đáp án D nhưng đáp án của trường lại là A ???
Khi bắn hạt [tex]\alpha[/tex] có động năng 8MeV vào hạt N14 đứng yên gây ra phản ứng [tex]\alpha[/tex] + N->p + O.
Biết năng lượng liên kết hạt [tex]\alpha[/tex] , N, O lần lượt là 7,1 MeV; 7,48MeV; 7,715MeV. Các hạt sinh ra có cùng động năng. Vận tốc hạt proton là?
[tex]m_{p}[/tex] = 1,66 . [tex]10^{-27}[/tex] kg.
A.3,79 .10^7 m/s.   
B.2,41.10^7
C.3,1.10^7
D.1,05.10^7
ĐA D đúng rùi


Tiêu đề: Trả lời: Thắc mắc 2 bài trong đề thi thử chuyên KHTN lần 3-2014
Gửi bởi: levanvu12a1 trong 08:47:58 PM Ngày 01 Tháng Ba, 2014
U! cau 2 toi cung tinh ra duoc ket qua khac!!!!!!!!!!!


Tiêu đề: Trả lời: Thắc mắc 2 bài trong đề thi thử chuyên KHTN lần 3-2014
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 08:51:12 PM Ngày 01 Tháng Ba, 2014
Câu 8. Câu này em tính không ra giống đáp án của đề. Đáp án của đề là A ???
Một nguồn phát âm coi là nguồn điểm, phát âm đều theo mọi hướng. Mức cường độ âm tại M ban đầu là 80dB. Nếu tăng công suất nguồn phát lên 20% thì mức cường độ âm tại M tăng thêm
A.16dB
B.7,6dB
C.3,6dB
D.1,8dB
LM=10lg(I/Io)=10lg(P/SIo)
Khi tăng P lên 20% ==> P'=1,2P ==> LM'=10lg(1,2P/SIo)
==> LM'-LM=10lg(1,2) =0,79 dB
(không có ĐA)


Tiêu đề: Trả lời: Thắc mắc 2 bài trong đề thi thử chuyên KHTN lần 3-2014
Gửi bởi: SPDM trong 09:10:34 PM Ngày 01 Tháng Ba, 2014
Chân thành cảm ơn các thầy đã bỏ thời gian ra xem giúp em :)
Thế là đúng đáp án có vấn đề rồi !


Tiêu đề: Trả lời: Thắc mắc 2 bài trong đề thi thử chuyên KHTN lần 3-2014
Gửi bởi: chuotquytoc trong 11:49:07 AM Ngày 27 Tháng Tư, 2014
Mong các thầy cô và các bạn bớt chút thời gian giải đáp thắc mắc hộ em, xin chân thành cảm ơn.
Câu 36. Em tính ra đáp án D nhưng đáp án của trường lại là A ???
Khi bắn hạt [tex]\alpha[/tex] có động năng 8MeV vào hạt N14 đứng yên gây ra phản ứng [tex]\alpha[/tex] + N->p + O.
Biết năng lượng liên kết hạt [tex]\alpha[/tex] , N, O lần lượt là 7,1 MeV; 7,48MeV; 7,715MeV. Các hạt sinh ra có cùng động năng. Vận tốc hạt proton là?
[tex]m_{p}[/tex] = 1,66 . [tex]10^{-27}[/tex] kg.
A.3,79 .10^7 m/s.   
B.2,41.10^7
C.3,1.10^7
D.1,05.10^7
sao em tính được đáp an B .Thầy có thể giải thích giúp em được không ạ? Em xin cảm ơn ạ.
ĐA D đúng rùi