Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: khongbietthihoi trong 11:32:43 AM Ngày 01 Tháng Ba, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19607



Tiêu đề: Một số bài sóng ánh sáng khó nhờ hướng dẫn
Gửi bởi: khongbietthihoi trong 11:32:43 AM Ngày 01 Tháng Ba, 2014
Câu 1. Chiếu một tia sáng trắng nằm trong một tiết diện thẳng của một lăng kính thủy tinh, vào lăng kính, theo phương vuông góc với mặt bên của lăng kính. Góc chiết quang của lăng kính bằng 300. Biết chiết suất của lăng kính đối với tia đỏ là 1,5 và đối với tia tím là 1,6. Tính góc làm bởi tia ló màu đỏ và tia ló màu tím
A.4,540.    B.12,230.       C.2,340.       D.9,160.
Câu 2. Một lăng kính thủy tinh có góc chiết quang A = 60, có chiết suất đối với tia đỏ là nđ = 1,54 và đối với tia tím là nt = 1,58. Cho một chùm tia sáng trắng hẹp, chiếu vuông góc với mặt phẳng phân giác của góc chiết quang, vào mặt bên của lăng kính . Tính góc giữa tia đỏ và tia tím khi ló ra khỏi lăng kính.
A.0,870.    B.0,240.       C.1,220.       D.0,720.
Câu 3. Một thấu kính có hai mặt lồi cùng bán kính R = 30 cm được làm bằng thủy tinh. Chiết suất của thủy tinh đối với bức xạ màu đỏ là n1 = 1,5140 và đối với bức xạ màu tím là n2 = 1,5318. Tính khoảng cách giữa tiêu điểm của thấu kính đối với ánh sáng đỏ và tiêu điểm của thấu kính đối với ánh sáng tím.
A.3cm.    B.1,5 cm.       C.0,97 cm.       D.0,56cm.
Câu 4. Một chùm tia sáng trắng song song với trục chính của một thấu kính thủy tinh có hai mặt lồi giống nhau bán kính R = 10,5cm, có chiết suất đối với ánh sáng đỏ và tím là nđ = 1,5 và nt = 1,525 thì khoảng cách từ tiêu điểm màu đỏ và tiêu điểm màu tím là:
A. 0,5cm      B. 1cm        C. 1,25cm         D. 1,5cm


Tiêu đề: Trả lời: Một số bài sóng ánh sáng khó nhờ hướng dẫn
Gửi bởi: Phồng Văn Tôm trong 01:10:43 AM Ngày 02 Tháng Ba, 2014
Câu 1. Chiếu một tia sáng trắng nằm trong một tiết diện thẳng của một lăng kính thủy tinh, vào lăng kính, theo phương vuông góc với mặt bên của lăng kính. Góc chiết quang của lăng kính bằng 300. Biết chiết suất của lăng kính đối với tia đỏ là 1,5 và đối với tia tím là 1,6. Tính góc làm bởi tia ló màu đỏ và tia ló màu tím
A.4,540.    B.12,230.       C.2,340.       D.9,160.

Hướng dẫn bạn nè
Góc làm bởi tia ló màu đỏ và tia ló màu tím chính là Dtím - Dđỏ
Để tính Dtím, Dđỏ, ta cần tính itím1, itím2, iđỏ1, iđỏ2 thông qua các công thức [tex]\sin i=n\sin r[/tex], [tex]r_{1}+r_{2}=A[/tex]. Câu này mình ra kết quả là 4,540. Bài 2 tương tự, nhưng chú ý 1 điều: i1 trong bài này là 90o vì nó vuông góc với mặt bên LK, còn i1 trong bài 2 thì lại khác đấy nhé, vì nó vuông với mặt phân giác của góc A cơ



Tiêu đề: Trả lời: Một số bài sóng ánh sáng khó nhờ hướng dẫn
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 10:02:12 AM Ngày 03 Tháng Ba, 2014
Hai câu thấu kính đã có công thức rồi. Khoảng cách đó là hiệu fd - ft

với [tex]1/f=(n-1)(1/R_1+1/R_2)[/tex]

tính f nào thì thay chiết suất tương ứng vô.