Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: vietnamtoquoc trong 11:16:50 AM Ngày 26 Tháng Hai, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19583Tiêu đề: Bài toán sóng cơ - chớp sáng
Gửi bởi: vietnamtoquoc trong 11:16:50 AM Ngày 26 Tháng Hai, 2014
Tại một điểm A trên mặt thoáng của một chất lỏng yên tĩnh, người ta nhỏ đều đặn các giọt nước giống nhau cách nhau 0,01 s, tạo ra sóng trên mặt nước. Chiếu sáng mặt nước bằng một đèn nhấp nháy phát ra 25 chớp sáng trong 1 s. Hỏi người ta sẽ quan sát thấy gì?
A. Mặt nước phẳng lặng.
B. Dao động.
C. Mặt nước sóng sánh.
D. Gợn lồi, gợn lõm đứng yên


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán sóng cơ - chớp sáng
Gửi bởi: ph.dnguyennam trong 07:07:23 PM Ngày 26 Tháng Hai, 2014
Tại một điểm A trên mặt thoáng của một chất lỏng yên tĩnh, người ta nhỏ đều đặn các giọt nước giống nhau cách nhau 0,01 s, tạo ra sóng trên mặt nước. Chiếu sáng mặt nước bằng một đèn nhấp nháy phát ra 25 chớp sáng trong 1 s. Hỏi người ta sẽ quan sát thấy gì?
A. Mặt nước phẳng lặng.
B. Dao động.
C. Mặt nước sóng sánh.
D. Gợn lồi, gợn lõm đứng yên

Trả lời cho em! Nhưng lần sau nhớ post là hỏi bài hay thách đố người khác OK không đồng chí  8-x?

Chu kỳ sóng. T=0,01s, Chu kỳ Đèn T'= 0,04 = 4T

Điều này có nghĩa là sau 1 lần chớp tắt (4T) các dao động của nước trở về trạng thái cũ [tex]\rightarrow[/tex]  Sẽ nhìn thấy các gợn lồi và lõm nhưng đứng yên . Đáp án D nhé.    ~O)

Tiêu đề: Trả lời: Bài toán sóng cơ - chớp sáng
Gửi bởi: vietnamtoquoc trong 08:29:01 PM Ngày 26 Tháng Hai, 2014
Tại một điểm A trên mặt thoáng của một chất lỏng yên tĩnh, người ta nhỏ đều đặn các giọt nước giống nhau cách nhau 0,01 s, tạo ra sóng trên mặt nước. Chiếu sáng mặt nước bằng một đèn nhấp nháy phát ra 25 chớp sáng trong 1 s. Hỏi người ta sẽ quan sát thấy gì?
A. Mặt nước phẳng lặng.
B. Dao động.
C. Mặt nước sóng sánh.
D. Gợn lồi, gợn lõm đứng yên

Trả lời cho em! Nhưng lần sau nhớ post là hỏi bài hay thách đố người khác OK không đồng chí  8-x?

Chu kỳ sóng. T=0,01s, Chu kỳ Đèn T'= 0,04 = 4T

Điều này có nghĩa là sau 1 lần chớp tắt (4T) các dao động của nước trở về trạng thái cũ [tex]\rightarrow[/tex]  Sẽ nhìn thấy các gợn lồi và lõm nhưng đứng yên . Đáp án D nhé.    ~O)

Vâng ạ, thưa thầy.