Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: desparado trong 11:51:06 PM Ngày 24 Tháng Hai, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19569Tiêu đề: Ba bài sóng ánh sáng cần giúp đỡ
Gửi bởi: desparado trong 11:51:06 PM Ngày 24 Tháng Hai, 2014
Bài 1 :Giao thoa với 2 đơn sắc [tex]\lambda _{1}[/tex] =5/3[tex]\lambda _{2}[/tex] ,a=1,5mm,D=2m
,biết khoảng cách giữa vân cùng màu thứ 3 đến vân trung tâm là 9mm.tìm số vân sáng quan sát được trong vùng giao thoa MN=15mm.
A 29                B 30               C 28                D 31
em giải ra đáp án là 35 vân nhưng đáp án là 29
Bài 2 :Gao thoa với 2 đơn sắc [tex]\lambda _{1}= 0,45\mu m[/tex] và[tex]\lambda _{2}[/tex].biết a=1,5mm D=1,2m và vân sáng bậc 4 của[tex]\lambda _{1}[/tex] trùng với một vân tối thứ k của [tex]\lambda _{2}[/tex].Tìm khoảng cách giữa vân sáng bậc 6 của [tex]\lambda _{1}[/tex] và vân tối thứ 6 của [tex]\lambda _{2}[/tex] có bước sóng ngắn nhất có thể được.
A 1,5(mm)          B 0,75(mm)          C 1,75)mm)            D 1,36(mm)
em giải bài này ra 0,4mm
Bài 3 Giao thoa với khe Young có a=1,5mm D=2m.hai bức xạ [tex]\lambda _{1}= 0,4\mu m và \lambda _{2}=0,6\mu m[/tex]
hai điểm M,N cách vân trung tâm lần lượt là 5mm và 11mm.Khoảng cách giữa vân sáng của [tex]\lambda _{1}[/tex]
 gần M nhất đến vân tối của [tex]\lambda _{2}[/tex]  gần N nhất là
A 4mm                     B 5mm            C 6mm            D 7mm
em giải ra đáp án C nhưng đáp án la B
Các thầy giúp em với em cảm ơn.


Tiêu đề: Trả lời: Ba bài sóng ánh sáng cần giúp đỡ
Gửi bởi: Quang Dương trong 07:47:58 AM Ngày 25 Tháng Hai, 2014
Các đề bài em up dường như không chính xác !

Em có thể xem đề của bài 2 ( có chỉnh lại cho rõ ràng hơn ) và lời giải như sau :
Bài 2 : Giao thoa ánh sáng với 2 thành phần đơn sắc : λ1 = 0,45 µm và  λ2 . Biết a = 1,5mm ; D = 1,2m và vân sáng bậc 4 của λ1 trùng với một vân tối thứ k của λ2 . Tìm khoảng cách giữa vân sáng bậc 6 của λ1 và vân tối thứ 6 của λ2 . Biết λ2 có giá trị nhỏ nhất có thể có
A 1,5(mm)          B 0,75(mm)          C 1,75)mm)            D 1,36(mm)

Từ giả thiết ta có : 4 λ1 = ( k – 0,5 )  λ2
Vậy  λ2 = 1,8 : ( k – 0,5 ) 
Do 0,38 ≤  λ2  ≤  0,76  (µm)  nên 2,868 ≤  k  ≤  5,236
λ2 nhỏ nhất ứng với k = 5 và λ2 = 0,4 µm   
Khoảng cách nhỏ nhất cần tìm :   = 0,4 mm ( nằm cùng phía so với vân trung tâm )
Khoảng cách xa nhất cần tìm :   = 3,92 mm( nằm hai phía so với vân trung tâm )


Tiêu đề: Trả lời: Ba bài sóng ánh sáng cần giúp đỡ
Gửi bởi: desparado trong 04:29:46 PM Ngày 27 Tháng Hai, 2014
Dạ đây là đề của thầy Nguyễn Văn Dân em down ở thư viện vật lý,thầy giúp em 2 bài kia với ạ.Em giải ra kết quả đó có đúng không ạ


Tiêu đề: Trả lời: Ba bài sóng ánh sáng cần giúp đỡ
Gửi bởi: Ngọc Anh trong 06:44:51 PM Ngày 27 Tháng Hai, 2014

A 1,5(mm)          B 0,75(mm)          C 1,75)mm)            D 1,36(mm)
em giải bài này ra 0,4mmTớ cũng ra đáp số là 0,4 mm bạn à