Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Alexman113 trong 02:09:55 PM Ngày 24 Tháng Hai, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19565Tiêu đề: Sóng ánh sáng(tt).
Gửi bởi: Alexman113 trong 02:09:55 PM Ngày 24 Tháng Hai, 2014
1. Một thấu kính hội tụ mỏng có hai mặt cầu giống nhau và bán kính mỗi mặt cầu là [tex]20\,cm.[/tex] Chiết suất của thủy tinh với tia đỏ là [tex]n_d=1,5[/tex] và đối với tia tím là [tex]n_t=1,54.[/tex] Tính khoảng cách giữa tiêu điểm ảnh chính đối với tia đỏ và tiêu điểm ảnh chính đối với tia tím của thấu kính đó.

2. Trong một ống Cu-lit-giơ tốc độ của electron khi tới anod là [tex]50000\,km/s.[/tex] Để giảm bớt tốc độ này [tex]800\,km/s[/tex] phải giảm hiệu điện thế giữa hai đầu ống một lượng bao nhiêu? Cho [tex]e=1,6.10^{-19}\,C,\,m_e=9,1.10^{-31}\,kg.[/tex]

3. Một lăng kính có góc chiết quang [tex]A=45^o.[/tex] Chiếu chùm tia sáng hẹp đa sắc [tex]SI[/tex] gồm bốn ánh sáng đơn sắc: đỏ, vàng, lục và tím đến gặp mặt bên [tex]AB[/tex] theo phương vuông góc, biết chiết suất lăng kính đối với ánh sáng màu lam là [tex]\sqrt2.[/tex] Tia ló ra mặt bên [tex]AC[/tex] gồm các ánh sáng đơn sắc màu gì?

4. Một ống Rơnghen có công suất trung bình là [tex]300\,W,[/tex] hiệu điện thế giữa anod và catod có giá trị [tex]10\,kV.[/tex] Tính số electron trung bình qua ống trong mỗi dây?

Nhờ các Thầy xem giúp em gấp và chi tiết với ạ, em sắp kiểm tra rồi ạ, mà những bài này em không biết làm, em cảm ơn nhiều lắm ạ.


Tiêu đề: Trả lời: Sóng ánh sáng(tt).
Gửi bởi: acsimet36 trong 03:41:10 PM Ngày 24 Tháng Hai, 2014
Câu 1: Công thức tính độ tụ của thấu kính: [tex]\frac{1}{f}=\frac{1}{n}.\left(\frac{1}{R_{1}}+\frac{1}{R_{2}} \right)[/tex]
Trong đó: R là bán kính các mặt cầu (20cm)
              n là chiết suất của thấu kính (bài này bạn phải nói rõ là Thấu kính đặt trong không khí)
Thay số vào tìm được tiêu cự của thấu kính đối với tia đỏ và tia tím: [tex]f_{d}, f_{t}[/tex]
Khoảng cách giữa 2 tiêu điểm cua thấu kính đối với tia đỏ và tia tím là: [tex]\Delta f=f_{d}-f_{t}[/tex]

Câu 2: Động năng cực đại của e khi đến anot bằng công của lực điện trường: [tex]\frac{1}{2}mv^{2}=\left|e \right|U_{AK}[/tex]
Thay giá trị v1 = 50.000.000 m/s và v2 = (v1 - 800.000) m/s tìm được U1 và U2
Suy ra độ giảm hiệu điện thế.

Câu 3: Do chiết suất của lăng kính đối với tia màu lam là [tex]\sqrt{2}[/tex] nên tại mặt bên AC tia màu lam và các tia có bước sóng nhỏ hơn nó bị phản xạ toàn phần, trở lại lăng kính. (do góc giới hạn phản xạ toàn phần của các tia này nhỏ hơn hoặc bằng [tex]45^{o}[/tex])
Vậy các tia ló ra khỏi mặt bên AC là tia màu đỏ, vàng và lục.

Câu 4: Công suất trung bình của ống: [tex]P=U.I[/tex][tex]\Rightarrow I=\frac{P}{U}[/tex]
Mà [tex]I=n.\left|e \right|[/tex](với n là số e trung bình qua ống trong 1 giây
Từ đó bạn tính được n.Tiêu đề: Trả lời: Sóng ánh sáng(tt).
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 04:12:55 PM Ngày 24 Tháng Hai, 2014
1. Một thấu kính hội tụ mỏng có hai mặt cầu giống nhau và bán kính mỗi mặt cầu là [tex]20\,cm.[/tex] Chiết suất của thủy tinh với tia đỏ là [tex]n_d=1,5[/tex] và đối với tia tím là [tex]n_t=1,54.[/tex] Tính khoảng cách giữa tiêu điểm ảnh chính đối với tia đỏ và tiêu điểm ảnh chính đối với tia tím của thấu kính đó.

Bài này có công thức đơn giản rồi mà.