Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: TocChamVai trong 07:03:53 PM Ngày 23 Tháng Hai, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19560Tiêu đề: Hiện tượng quang điện
Gửi bởi: TocChamVai trong 07:03:53 PM Ngày 23 Tháng Hai, 2014
Mong thầy cô giải dáp dùm ạ
Xét hiện tượng quang điện ngoài xảy ra trong tế bào quang điện. Khi [tex]U_{AK}=2V[/tex] thì tôc độ cực đại của quang điện khi đến anot gấp 1,5 lần tốc độ cực đại của quang điện tử khi đến catot. Xác định giá trị [tex]U_{h}[/tex]
A:2,5B
B:1V
C:1,6V
D:4V


Tiêu đề: Trả lời: Hiện tượng quang điện
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 08:57:20 AM Ngày 24 Tháng Hai, 2014
Mong thầy cô giải dáp dùm ạ
Xét hiện tượng quang điện ngoài xảy ra trong tế bào quang điện. Khi [tex]U_{AK}=2V[/tex] thì tôc độ cực đại của quang điện khi đến anot gấp 1,5 lần tốc độ cực đại của quang điện tử khi đến catot. Xác định giá trị [tex]U_{h}[/tex]
A:2,5B
B:1V
C:1,6V
D:4V


Bạn nên xem lại giả thiết các bài bạn post, rất nhiều bài không chính xác.

e bậc ra khỏi catot, rồi bay về anot, nên không thể nói là đến catot được.

Do [tex]U_A_K=2V[/tex] nên e được tăng tốc khi bay về anot => động khi khi tới anot tăng lên 1 lượng eU

[tex] 1/2mv_A^2=1/2mv_0^2+\left|e.U_A_K \right| [/tex]

Ta có: [tex]\left|e.U_h \right|=1/2mv_0^2=>U_h[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Hiện tượng quang điện
Gửi bởi: TocChamVai trong 04:27:03 PM Ngày 24 Tháng Hai, 2014
Nếu thế sao không tính được, có [tex]U_{AK}=1,25U_h[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Hiện tượng quang điện
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 06:43:30 AM Ngày 25 Tháng Hai, 2014
Nếu thế sao không tính được, có [tex]U_{AK}=1,25U_h[/tex]


Nhằm, đã edit.