Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LÒ ÔN LUYỆN HỌC SINH GIỎI - OLYMPIC => Tác giả chủ đề:: nguyenmax trong 04:02:45 PM Ngày 22 Tháng Hai, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19551Tiêu đề: Bài năng lượng điện trường và từ trường
Gửi bởi: nguyenmax trong 04:02:45 PM Ngày 22 Tháng Hai, 2014
NHờ mọi người giải đáp:
 Câu 1:Một thanh kim loại MN dài l=1m( không có điện trở) trượt trên hai thanh ray đặt nằm ngang với vận tốc  không đổi v=2m/s.Hệ thống đặt trong từ trường đều B=0,5T có hướng như hình vẽ.Hai thanh ray nối với một ống dây có L=6mH,R=0,4 (ôm) và một tụ điện C=3.10^-6F.Tính năng lương từ trường trong ống dây và năng lượng điện trường ở tụ điện?
 Câu 2: Một khung dây có diện tích S=100cm^2 gồm N=100 vòng dây, khung dây có điện trở r=5 ( ôm) . Hai đầu khung nối với mạch ngoài có điện trở R=10 ( ôm).. Khung dây quay đều trong từ trường đều với tần số f=600 ( vòng/ phút). Cảm ứng từ có độ lớn B=0,03T. Tính giá trị cực đại của cường độ dòng điện qua R?