Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 11 => Tác giả chủ đề:: giangcoi1412 trong 09:57:10 PM Ngày 21 Tháng Hai, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19542Tiêu đề: Bài tập khó về điện trường.
Gửi bởi: giangcoi1412 trong 09:57:10 PM Ngày 21 Tháng Hai, 2014
Một con lắc đơn gồm vật nhỏ KL m, tích điện dương q>0. treo trên sợi giây mảnh cách điện, chiều dài l . Con lắc đặt trong điện trường đều E nằm ngang. Kéo quả cầu sang phải sao cho sợi giây song song với [tex]\vec{E}[/tex] rồi thả nhẹ, nó dịch chuyển sang trái, qua điểm thấp nhất, rồi lên đến độ cao cực đại xác định bởi góc a. Hỏi tại điểm thấp nhất thì lực căng dây là bao nhiêu ? ( lập biểu thức tính lực căng dây theo q, E, m, a, l ...)  Mong thầy cô và các bạn giúp đỡ em. (http://www.uphinhnhanh.com/view-48_dasd.png)


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập khó về điện trường.
Gửi bởi: Phồng Văn Tôm trong 11:47:11 PM Ngày 21 Tháng Hai, 2014
E hướng sang bên nào em ơi?


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập khó về điện trường.
Gửi bởi: ph.dnguyennam trong 12:10:34 AM Ngày 22 Tháng Hai, 2014
Một con lắc đơn gồm vật nhỏ KL m, tích điện dương q>0. treo trên sợi giây mảnh cách điện, chiều dài l . Con lắc đặt trong điện trường đều E nằm ngang. Kéo quả cầu sang phải sao cho sợi giây song song với [tex]\vec{E}[/tex] rồi thả nhẹ, nó dịch chuyển sang trái, qua điểm thấp nhất, rồi lên đến độ cao cực đại xác định bởi góc a. Hỏi tại điểm thấp nhất thì lực căng dây là bao nhiêu ? ( lập biểu thức tính lực căng dây theo q, E, m, a, l ...)  Mong thầy cô và các bạn giúp đỡ em. (http://www.uphinhnhanh.com/view-48_dasd.png)

VTCB tại O'. ứng với [tex]tan\alpha =\frac{qE}{mg}[/tex] (1)

Con lắc dao động quanh VTCB O' với gia tốc trọng trường hiệu dụng [tex]g_{hd}=\sqrt{g^2+(\frac{qE}{m})^2}
[/tex]    (2)

Khi đó lực căng dây tại điểm thấp nhất O: [tex]T=mg_{hd}(3cos\alpha -2cos\alpha _{0})[/tex]  (3)  với   [tex]\alpha _{0}=\frac{\Pi }{2}-\alpha[/tex] (4)

(1)(2)(4)   [tex]\rightarrow[/tex]   (3) Để thu được kết quả T cuối cùng nhé.   ~O)