Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: TocChamVai trong 12:19:41 AM Ngày 21 Tháng Hai, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19529Tiêu đề: Vật lí hạt nhân
Gửi bởi: TocChamVai trong 12:19:41 AM Ngày 21 Tháng Hai, 2014
Hạt nhân Ra (226,88) là chất phóng xạ alpha với chu kì bán rã khá lớn. Ban đầu độ phóng xạ là [tex]2,5\mu[/tex]Ci. Thể tích khí heli trong đktc trong thời gian 15 ngày là
A:453,8
B: 4,459
C:412,5
D:4,825
Mong thầy cô giải đáp giúp emTiêu đề: Trả lời: Vật lí hạt nhân
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:17:27 AM Ngày 21 Tháng Hai, 2014
Hạt nhân Ra (226,88) là chất phóng xạ alpha với chu kì bán rã khá lớn. Ban đầu độ phóng xạ là [tex]2,5\mu[/tex]Ci. Thể tích khí heli trong đktc trong thời gian 15 ngày là
A:453,8
B: 4,459
C:412,5
D:4,825
Mong thầy cô giải đáp giúp em
Do T>>t ==> [tex]\Delta N=No.\lambda.t[/tex]
1 Hạt nhân mẹ bị phóng xạ cho ra một hạt nhân He
==> Số hạt He sinh ra trong 15 ngày bằng số hạt Ra mất đi trong 15 ngày
==> [tex]\Delta N=No.\lambda.t = Ho.t = NHe[/tex]
==> Thể tích khí He: [tex]V = (NHe/NA). 22,4[/tex]