Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: nguyenvanhungpq trong 11:20:05 PM Ngày 19 Tháng Hai, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19521Tiêu đề: Xin giúp đỡ bài điện xoay chiều!
Gửi bởi: nguyenvanhungpq trong 11:20:05 PM Ngày 19 Tháng Hai, 2014
Đoạn mạch điện xoay chiều AB gồm R, cuộn dây chứa r, tụ C ghép nối tiếp theo thứ tự trên. M là điểm giữa R và cuộn dây, N là điểm giữa cuộn dây và tụ điện. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều
uAB = U[tex]\sqrt{2}[/tex]cos(100pi ) V.Biết R = 80[tex]\Omega[/tex] , cuộn dây có r = 20[tex]\Omega[/tex] , UAN = 300V , UMB = 60[tex]\sqrt{3}[/tex] V và uAN lệch pha với uMB một góc 90 độ .Điện áp hiệu dụng hai đầu mạch có giá trị :
A. 275V   B. 125V   C. 200V   D. 180V
Đáp án là A. Mong mọi người hướng dẫn.


Tiêu đề: Trả lời: Xin giúp đỡ bài điện xoay chiều!
Gửi bởi: superburglar trong 12:09:17 AM Ngày 20 Tháng Hai, 2014
Mình hướng dẫn bạn thôi nhé:
Nhìn giản đổ ta thấy AIN đồng dạng với MNB nên có hệ thức: [tex]\frac{R+r}{Z_{C}-Z_{L}}=\frac{Z_{L}}{r}=\frac{Z_{AN}}{Z_{BM}}=\frac{U_{AN}}{U_{BM}}=\frac{300}{60\sqrt{3}}\Rightarrow Z_{L}=...\Rightarrow Z_{C}=...\Rightarrow U=...[/tex]