Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LÒ ÔN LUYỆN HỌC SINH GIỎI - OLYMPIC => Tác giả chủ đề:: bluewindcr trong 08:40:54 PM Ngày 19 Tháng Hai, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19518Tiêu đề: Cần giải đáp một khái niệm về Nhiệt Động Lực Học
Gửi bởi: bluewindcr trong 08:40:54 PM Ngày 19 Tháng Hai, 2014
Entropi là gì? Quá trình chuyển hóa của nó diễn ra như thế nào?
  Xin mọi người ghé qua giúp giùm mình.. Cảm ơn


Tiêu đề: Trả lời: Cần giải đáp một khái niệm về Nhiệt Động Lực Học
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:01:21 AM Ngày 20 Tháng Hai, 2014
Entropi là gì? Quá trình chuyển hóa của nó diễn ra như thế nào?
  Xin mọi người ghé qua giúp giùm mình.. Cảm ơn
Entropi là hàm trạng thái hệ, kí hiẹu S, sao cho độ biến thiên hàm S trong quá trịnh thuận nghịch trao đổi nhiệt dQ của hệ với môi trường ngoài theo công thức ds=dQ/T
+ Nếu sét trong chu trình S=tichpha(dQ/T)=nCvLn(T2/T1)+nRLn(V2/V1)