Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: nguyenthimyngan trong 10:21:05 PM Ngày 18 Tháng Hai, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19509Tiêu đề: lý thuyết điện xoay chiều cần giải đáp.
Gửi bởi: nguyenthimyngan trong 10:21:05 PM Ngày 18 Tháng Hai, 2014
Nhờ thầy cô  hướng dẫn dùm em cách chứng minh công thức tìm URC max trong trường hợp thay đổi C để URCmax?
Cảm ơn thầy cô.


Tiêu đề: Trả lời: lý thuyết điện xoay chiều cần giải đáp.
Gửi bởi: leaflife trong 10:28:15 PM Ngày 19 Tháng Hai, 2014
có thể chứng minh như sau
[tex]U_R_C=U\frac{\sqrt{R^2+Z_C^2}}{\sqrt{R^2+(Z_L-Z_C^2)^2}}=\frac{U}{\sqrt{1+\frac{Z_L^2-2Z_L Z_C}{R^2+Z_C^2}}}=\frac{U}{\sqrt{Y}}[/tex]
cho Y'=0 <=>...<=> [tex]Z_C^2-Z_L Z_C-R^2=0[/tex]
=>[tex]Z_L=\frac{Z_C^2-R^2}{Z_C}=Z_C-\frac{R^2}{Z_C}[/tex]
thay vào URC [tex]U_R_C=\frac{U}{\sqrt{\frac{R^2+(Z_L-Z_C)^2}{R^2+Z_C^2}}}=\frac{U}{\sqrt{\frac{R^2+\frac{R^4}{Z_C^2}}{R^2+Z_C^2}}}=\frac{UZ_C}{R}[/tex]