Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: nguyenmax trong 12:35:13 AM Ngày 18 Tháng Hai, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19499Tiêu đề: Bài Dao động trong đề thi thử hay
Gửi bởi: nguyenmax trong 12:35:13 AM Ngày 18 Tháng Hai, 2014
Nhờ mọi người giải giúp:
Cho con lắc lò xo với khối lượng m=200g k=100N/m q=100.10^-6C đang dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ A=5cm . Khi vật qua VTCB người ta thiết lập điện trường thẳng đứng  hướng lên trên E=0,12MV/m.Tìm biên độ dao động mới của vật? 7   18   12,5   13
Trích thi thử Chuyên Lương Thế Vinh Đồng Nai lần 1-2013


Tiêu đề: Trả lời: Bài Dao động trong đề thi thử hay
Gửi bởi: ph.dnguyennam trong 01:14:08 AM Ngày 18 Tháng Hai, 2014
Nhờ mọi người giải giúp:
Cho con lắc lò xo với khối lượng m=200g k=100N/m q=100.10^-6C đang dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ A=5cm . Khi vật qua VTCB người ta thiết lập điện trường thẳng đứng  hướng lên trên E=0,12MV/m.Tìm biên độ dao động mới của vật? 7   18   12,5   13
Trích thi thử Chuyên Lương Thế Vinh Đồng Nai lần 1-2013

Khi có E. VTCB trở thành O'
[tex]x=OO'=\Delta l_{0}-\Delta l'=\frac{mg}{k}-\frac{mg-Eq}{k}=\frac{Eq}{k}=12(cm)[/tex]
vận tốc tại O: [tex]v=A_{0}\omega[/tex]
Biên độ:
[tex]A'=\sqrt{x^2+(\frac{v}{\omega })^2}=13 (cm)[/tex]