Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: PhuongLinh096 trong 08:34:08 PM Ngày 17 Tháng Hai, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19498Tiêu đề: 1 số bài tập dao động điều hòa cần hướng dẫn
Gửi bởi: PhuongLinh096 trong 08:34:08 PM Ngày 17 Tháng Hai, 2014
Câu 1: Mot con lắc lò xo dao động theo phương thẳng đứng. Thời gian ngắn nhất vật đi từ vị trí cao nhất tới vị trí thấp nhất là 0,1s. Khi vật ở VTCB,lò xo bị giãn 1 đoạn:
   A. 2,5cm     B. 4cm       C. 1cm       D.1,6cm
Câu 2: Vật dao động điều hòa theo phương trình: x=4Cos(8[tex]\pi[/tex]t+[tex]\frac{2\pi }{3}[/tex])cm. Thời gian vật đi được quãng đường S= 2 + [tex]2\sqrt{2}[/tex] cm kể từ lúc bắt đầu dao động:
    A.[tex]\frac{1}{12}[/tex]s      B. [tex]\frac{5}{66}[/tex]s     C. [tex]\frac{1}{45}[/tex]s       D. [tex]\frac{5}{96}[/tex]s
Mong thầy cô và các bạn hướng dẫn chi tiết 1 chút ạ. Em cảm ơn!


Tiêu đề: Trả lời: 1 số bài tập dao động điều hòa cần hướng dẫn
Gửi bởi: Phồng Văn Tôm trong 08:54:17 PM Ngày 17 Tháng Hai, 2014
hướng dẫn bạn nè
1. Tgian vật đi từ vị trí cao nhất đến thấp nhất <=> vật đi từ biên -A đến biên +A
[tex]\frac{T}{2}=0.1(s)\Rightarrow T=0.2(s)\Rightarrow \omega =\frac{2\pi }{T}=10\pi (rad)[/tex]
Với CLLX, ta có công thức [tex]\Delta l_{0}=\frac{g}{\omega ^{2}}=0,01(m)=1(cm)[/tex]

2.Ban đầu vật ở vị trí [tex]x=-2(cm)[/tex] và đi theo chiều âm.
Phân tích ra thấy [tex]S=2+2\sqrt{2}=\frac{A}{2}+\frac{A\sqrt{2}}{2}[/tex]
[tex]\Rightarrow t=\frac{T}{6}+\frac{T}{8}=...[/tex] bạn tự thay số nhé  :D :D :D

Tiêu đề: Trả lời: 1 số bài tập dao động điều hòa cần hướng dẫn
Gửi bởi: Phồng Văn Tôm trong 09:53:50 PM Ngày 17 Tháng Hai, 2014
Câu 2: Vật dao động điều hòa theo phương trình: x=4Cos(8[tex]\pi[/tex]t+[tex]\frac{2\pi }{3}[/tex])cm. Thời gian vật đi được quãng đường S= 2 + [tex]2\sqrt{2}[/tex] cm kể từ lúc bắt đầu dao động:
    A.[tex]\frac{1}{12}[/tex]s      B. [tex]\frac{5}{66}[/tex]s     C. [tex]\frac{1}{45}[/tex]s       D. [tex]\frac{5}{96}[/tex]s
Mong thầy cô và các bạn hướng dẫn chi tiết 1 chút ạ. Em cảm ơn!
Hình như đáp án có vấn đề bạn nhé  :-t :-t :-t mình tính ra [tex]\frac{7}{96}[/tex] cơ


Tiêu đề: Trả lời: 1 số bài tập dao động điều hòa cần hướng dẫn
Gửi bởi: Ngọc Anh trong 02:04:43 PM Ngày 18 Tháng Hai, 2014
hướng dẫn bạn nè
1. Tgian vật đi từ vị trí cao nhất đến thấp nhất <=> vật đi từ biên -A đến biên +A
[tex]\frac{T}{2}=0.1(s)\Rightarrow T=0.2(s)\Rightarrow \omega =\frac{2\pi }{T}=10\pi (rad)[/tex]
Với CLLX, ta có công thức [tex]\Delta l_{0}=\frac{g}{\omega ^{2}}=0,01(m)=1(cm)[/tex]

2.Ban đầu vật ở vị trí [tex]x=-2(cm)[/tex] và đi theo chiều âm.
Phân tích ra thấy [tex]S=2+2\sqrt{2}=\frac{A}{2}+\frac{A\sqrt{2}}{2}[/tex]
[tex]\Rightarrow t=\frac{T}{6}+\frac{T}{8}=...[/tex] bạn tự thay số nhé  :D :D :D

Hình như cậu nhầm. Vẽ vectơ ra thì đâu có phải là T/6 + T/8
Từ M đến A thì rõ là T/6 rồi
Chứ còn từ A đến N có phải bằng T/8 đâu


Tiêu đề: Trả lời: 1 số bài tập dao động điều hòa cần hướng dẫn
Gửi bởi: Ngọc Anh trong 02:18:20 PM Ngày 18 Tháng Hai, 2014

Câu 2: Vật dao động điều hòa theo phương trình: x=4Cos(8[tex]\pi[/tex]t+[tex]\frac{2\pi }{3}[/tex])cm. Thời gian vật đi được quãng đường S= 2 + [tex]2\sqrt{2}[/tex] cm kể từ lúc bắt đầu dao động:
    A.[tex]\frac{1}{12}[/tex]s      B. [tex]\frac{5}{66}[/tex]s     C. [tex]\frac{1}{45}[/tex]s       D. [tex]\frac{5}{96}[/tex]s
Mong thầy cô và các bạn hướng dẫn chi tiết 1 chút ạ. Em cảm ơn!

Ban đầu vật ở vị trí B có x= -2
Khi đi đc 2cm thì vật đến vị trí điểm A [tex]\Rightarrow MOA = 60 [/tex] độ
để vật đi tiếp nốt [tex]2\sqrt{2}[/tex] cm nữa thì vật phải đi đến điểm N
Đoạn AC = [tex]2\sqrt{2}[/tex] cm [tex]\Rightarrow[/tex] [tex]CO = 4 - 2\sqrt{2} cm[/tex]
Sau đó tính  [tex]cosCON = \frac{CO}{ON} = \frac{2 - \sqrt{2}}{2} \Rightarrow CON = 73 [/tex] độ
Thời gian cần tìm [tex]t = \frac{\Delta \varphi }{\omega } = \frac{73 + 60}{8. 180} = 0,092 s[/tex] (Đổi pi ra độ)
Kết quả của tớ ra k trùng với đáp án  ??? ??? ???
Cũng chẳng biết sai ở đâu nữa


Tiêu đề: Trả lời: 1 số bài tập dao động điều hòa cần hướng dẫn
Gửi bởi: luongminhquangmda trong 06:24:27 PM Ngày 18 Tháng Hai, 2014
dùng CT nhanh đê : [tex] \frac{T}{6} +\frac{1}{\omega} acrcos\frac{A-2\sqrt{2}}{A} = 0,0923 [/tex]