Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: khothekbiet trong 04:54:32 PM Ngày 17 Tháng Hai, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19496Tiêu đề: độ phóng xạ
Gửi bởi: khothekbiet trong 04:54:32 PM Ngày 17 Tháng Hai, 2014
Mn xem giúp
một khối chất phóng xạ sau 24 ngày thì độ phóng xạ giảm 87,5%
chu kỳ bán rã của nó là?
đáp án 32ngày


Tiêu đề: Trả lời: độ phóng xạ
Gửi bởi: ph.dnguyennam trong 01:31:58 AM Ngày 18 Tháng Hai, 2014
Mn xem giúp
một khối chất phóng xạ sau 24 ngày thì độ phóng xạ giảm 87,5%
chu kỳ bán rã của nó là?
đáp án 32ngày

::)  T = 8 (ngày) chứ! 8-x


Tiêu đề: Trả lời: độ phóng xạ
Gửi bởi: Ngọc Anh trong 02:30:52 PM Ngày 18 Tháng Hai, 2014
Mn xem giúp
một khối chất phóng xạ sau 24 ngày thì độ phóng xạ giảm 87,5%
chu kỳ bán rã của nó là?
đáp án 32ngày


[tex]H{t} = H_{o} . 2^{\frac{-t}{T}}[/tex]

[tex] \Leftrightarrow \frac{H_{t}}{H_{o}} = 2^{\frac{-t}{T}} [/tex]

[tex]\Leftrightarrow \frac{H_{o} - \frac{7}{8}H_{o}}{H_{o}} = 2^{\frac{-t}{T}} [/tex]

[tex]\Leftrightarrow 2^{-3} = 2^{\frac{-24}{T}}[/tex]

 [tex]\Leftrightarrow \frac{24}{T} = 3 \Leftrightarrow T = 8[/tex] ngày  :D

Bạn xem lại đáp án nhé


Tiêu đề: Trả lời: độ phóng xạ
Gửi bởi: khothekbiet trong 03:49:38 PM Ngày 19 Tháng Hai, 2014
Chính vì thắc mắc đáp án nên ms hỏi
xem ra đáp án sai thật