Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: khanhhuy trong 08:33:33 PM Ngày 14 Tháng Hai, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19472Tiêu đề: bài lí 12 ai giúp với
Gửi bởi: khanhhuy trong 08:33:33 PM Ngày 14 Tháng Hai, 2014
kim loại làm catốt của một tế bào quang điện có giới han quang điện lamđa 0.chiếu lần lựot lên bề mặt catốt hai bức xạ có bứoc sóng lamđa 1=(lamđa 0)/3 và lamđa 2 < lamđa 1 thì vận tốc ban đầu cực đại của các electron bắn ra khác nhau 2 lần. Tính tỉ số (lamđa 1)/(lamđa 2)
biết đáp án là 3 nhưng làm quài không ra mọi ngừoi giúp minh vs thks


Tiêu đề: Trả lời: bài lí 12 ai giúp với
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 01:05:23 AM Ngày 15 Tháng Hai, 2014
kim loại làm catốt của một tế bào quang điện có giới han quang điện lamđa 0.chiếu lần lựot lên bề mặt catốt hai bức xạ có bứoc sóng lamđa 1=(lamđa 0)/3 và lamđa 2 < lamđa 1 thì vận tốc ban đầu cực đại của các electron bắn ra khác nhau 2 lần. Tính tỉ số (lamđa 1)/(lamđa 2)
biết đáp án là 3 nhưng làm quài không ra mọi ngừoi giúp minh vs thks
bài gắn khóa điều đó em cần coi lại NQ diễn đàn, do thấy em là thành viên mới nên cũng thông càm.
lambda 2< lambda 1 ==> v2=2v1 ==> Wd2=4Wd1
PT anhxtanh
3hc/lambda0=hc/lambda0+Wd1
hc/lambda2=hc/lambda0+4Wd1
Khử Wd1 ==> 12hc/lambda0-hc/lambda2=3hc/lambda0 ==> lambda2=lambda0/9
==> lambda1/lambda2=3