Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: mít học hỏi trong 10:22:50 PM Ngày 11 Tháng Hai, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19449Tiêu đề: bài tập về động cơ điện khó ai giúp mình vớii
Gửi bởi: mít học hỏi trong 10:22:50 PM Ngày 11 Tháng Hai, 2014
mot hoc sinh muon quat dien 180V-220W hoat dong binh thuong duoi dien dien ap xoay chieu  co gia tri hieu dung 220V ,nen mac noi tiep quat voi mot bien tro. ban dau hoc sinh do de bien tro co gia tri 70 om thi thay dong hieu dung la 0,75 A va cong suat quat dat 92,8% .Muon quat chay b thuong thi R phai bang bao nhieu:
A.12 om                B.67 om                C.58 om                 D.52 om       
mình không hiểu quạt tiêu thụ điện thế nào nữa. quạt có công suất tỏa nhiệt và công suất co đúng không mọi người .vay thi bai nay giai the nao vay


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về động cơ điện khó ai giúp mình vớii
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:23:06 AM Ngày 14 Tháng Hai, 2014
mot hoc sinh muon quat dien 180V-220W hoat dong binh thuong duoi dien dien ap xoay chieu  co gia tri hieu dung 220V ,nen mac noi tiep quat voi mot bien tro. ban dau hoc sinh do de bien tro co gia tri 70 om thi thay dong hieu dung la 0,75 A va cong suat quat dat 92,8% .Muon quat chay b thuong thi R phai bang bao nhieu:
A.12 om                B.67 om                C.58 om                 D.52 om       
mình không hiểu quạt tiêu thụ điện thế nào nữa. quạt có công suất tỏa nhiệt và công suất co đúng không mọi người .vay thi bai nay giai the nao vay
Bài này có trên diễn đàn rùi, nhưng cũng HD sơ sơ em tự làm nhé
+ Vấn đề tiêu thụ quạt như sau
[tex]P=UIcos(\varphi)=Pco + RI^2[/tex] (CS tiêu thụ = CS cơ học + CS nhiệt)
+
CS ghi trên quạt chính là công suất tiêu thụ đúng(định mức) nếu quạt mắc vào đúng điện áp 180V, CS tiêu thụ của quạt  có thể khác CS định mức khi điện áp ở hai đầu quạt khác điện áp định mức.
+ Trong bài trên ta thấy lúc đầu quạt có điện áp Uq và CS tiêu thụ là 92,8%Pdm ==> 92,8%.180=Uq.I.cos(\varphi_q)
Mặt khác uq+uR=u ==> theo giản đồ vecto fresnel (em tự vẽ nhé) ==> [tex]cos(\varphi_q)=\frac{Uq^2+Ur^2-U^2}{2Uq.Ur} (Ur=I.r)[/tex]
==> [tex]Uq ==> cos(\varphi_q)[/tex]
+ Khi mắc lần thứ 2 để quạt hoạt động bình thường ==>Uq=Udm ==>  Pdm = Udm.Idm.cos(\varphi) ==> I=Idm
Dùng lại giản đồ vecto fresnel ==> Ur ==> r