Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ CẤP 2 => Tác giả chủ đề:: pelovetim trong 08:56:07 PM Ngày 10 Tháng Hai, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19439Tiêu đề: Quang Học lớp 9 HSG
Gửi bởi: pelovetim trong 08:56:07 PM Ngày 10 Tháng Hai, 2014
Ai chỉ em cách dựng ảnh của vật ảo qua thấu kính phân kì với ạ :x :x :x tkssssssss ạ


Tiêu đề: Trả lời: Quang Học lớp 9 HSG
Gửi bởi: Trần Anh Tuấn trong 10:42:00 PM Ngày 13 Tháng Hai, 2014
Theo quy ước của vật lý THPT  vật ảo là vật ở sau thấu kính có d<0
Công thức thấu kính viết là [tex]d'=\frac{df}{d-f}[/tex]
khi [tex]\left|d \right|<\left|f \right|[/tex] suy ra ảnh thật (ở sau TK)
[tex]\left|d \right|>\left|f \right|[/tex] suy ra ảnh ảo (ở trước TK)