Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: dientudl trong 01:34:14 PM Ngày 10 Tháng Hai, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19435Tiêu đề: Bài tập trắc nhiệm về hiện tượng tán sắc
Gửi bởi: dientudl trong 01:34:14 PM Ngày 10 Tháng Hai, 2014
Nhờ thầy cô và các bạn giải giùm bài tập sau:
một lăng kính có chiết suất thay đổi theo màu sắc ánh sáng, đặt trong không khí. một tia sáng trắng truyền  qua lăng kinhsao cho tia tím có góc lệch cực tiểu. như thế:
a/ tia ló ở mặt bên thứ 2 có màu trắng
b/ mọi tia đơn sắc đều bị phản xạ toàn phần ở mặt bên thứ hai của lăng kính
c/ mọi tia đơn sắc đều có góc lệch cực tiểu như tia tím
d/ mọi tia đơn sắc đều có tia ló ở mặt bên thứ 2.


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập trắc nhiệm về hiện tượng tán sắc
Gửi bởi: Quang Dương trong 04:55:22 PM Ngày 10 Tháng Hai, 2014
Nhờ thầy cô và các bạn giải giùm bài tập sau:
một lăng kính có chiết suất thay đổi theo màu sắc ánh sáng, đặt trong không khí. một tia sáng trắng truyền  qua lăng kinhsao cho tia tím có góc lệch cực tiểu. như thế:
a/ tia ló ở mặt bên thứ 2 có màu trắng
b/ mọi tia đơn sắc đều bị phản xạ toàn phần ở mặt bên thứ hai của lăng kính
c/ mọi tia đơn sắc đều có góc lệch cực tiểu như tia tím
d/ mọi tia đơn sắc đều có tia ló ở mặt bên thứ 2.

Đáp án D vì hai lí do sau :

+ Ánh sáng tím là thành phần đầu tiên bị PXTP . Vậy khi tia tím ló ra khỏi mặt bên của LK nghĩa là các thành phần đơn sắc đều ló ra khỏi mặt bên của LK

+ Các ánh sáng đơn sắc khác nhau sẽ có góc lệch khác nhau , nên khi tia tím có góc lệch cực tiểu thì các thành phần khác đề không có góc lệch cực tiểu