Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: sam tran trong 10:27:19 AM Ngày 09 Tháng Hai, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19431Tiêu đề: tính V để kết tủa cực đại
Gửi bởi: sam tran trong 10:27:19 AM Ngày 09 Tháng Hai, 2014
đem hòa tan hoàn toàn một lượng hỗn hợp X gồm (Mg,Fe,Al) bằng 700 ml dung dịch HCl 1M thu được dung dịch Y và thấy có 4,48 lít khí H2 thoát ra.Cho từ từ dung dịch NaOH 1M vào Y đến khi kết tủa cực đại thấy hết V ml .?
nhờ mọi người giúp nka!


Tiêu đề: Trả lời: tính V để kết tủa cực đại
Gửi bởi: Mai Nguyên trong 11:55:59 PM Ngày 09 Tháng Hai, 2014
Để kết tủa cực đại thì [tex]n_{NaOH}=n_{HCl}=0,7 \rightarrow V=700 \ ml[/tex]