Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: trantien96 trong 09:45:18 AM Ngày 09 Tháng Hai, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19430Tiêu đề: bài lí thuyết điện xoay chiều cần giúp đỡ
Gửi bởi: trantien96 trong 09:45:18 AM Ngày 09 Tháng Hai, 2014
đoạn mạch xoay chiều gồm R và C, tụ điện có điện dung C có thể biến đổi từ 0 đến vô cùng.Đặt vào 2 đầu đoạn mạch đó 1 điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U, thay đổi điện dung của tụ từ 0 đến vô cùng thì thấy điểm đầu của vectơ cường độ dòng điện di chuyển trên
A :đường thẳng I =k.U với k là hằng số                B: nửa đường elip
C: hypebol                                                         D: nửa đường tròn đường kính U/R
Đáp án là D mọi người giải thích dùm nhé


Tiêu đề: Trả lời: bài lí thuyết điện xoay chiều cần giúp đỡ
Gửi bởi: ph.dnguyennam trong 12:39:43 PM Ngày 09 Tháng Hai, 2014
đoạn mạch xoay chiều gồm R và C, tụ điện có điện dung C có thể biến đổi từ 0 đến vô cùng.Đặt vào 2 đầu đoạn mạch đó 1 điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U, thay đổi điện dung của tụ từ 0 đến vô cùng thì thấy điểm đầu của vectơ cường độ dòng điện di chuyển trên
A :đường thẳng I =k.U với k là hằng số                B: nửa đường elip
C: hypebol                                                         D: nửa đường tròn đường kính U/R
Đáp án là D mọi người giải thích dùm nhé
Xem hình vẽ nhé!
(http://i442.photobucket.com/albums/qq143/phdnguyennam/Untitled_zpsec91817e.png) (http://s442.photobucket.com/user/phdnguyennam/media/Untitled_zpsec91817e.png.html)
Dễ thấy [tex]\Delta U_{R}U_{C}U[/tex] luôn là [tex]\Delta[/tex] vuông với [tex]U[/tex] là cạnh huyền

[tex]\rightarrow[/tex] điểm đầu của [tex]\vec{U_{R}}[/tex] luôn nằm trên nửa đường tròn đường kính U

Vị tự nửa đường tròn trên với tỉ số là R: [tex]\rightarrow[/tex][tex]I=\frac{U_{R}}{R}[/tex] nằm trên nữa đường tròn đường kính [tex]\frac{U}{R}[/tex]
(E có thể xem lại phép vị tự trong toán học 11 để hiểu rõ hơn nhé)