Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: datpro12345 trong 07:20:52 PM Ngày 07 Tháng Hai, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19420Tiêu đề: [Hỏi] Dao Động cơ và Sóng cơ
Gửi bởi: datpro12345 trong 07:20:52 PM Ngày 07 Tháng Hai, 2014
1)Với sai số dưới 1% thì coi sinα = α (rad). Dao động tự do của một con lắc đơn được xem là một dao
động điều hòa khi và chỉ khi biên độ góc α0 của nó thỏa mãn điều kiện:??? DS: alpha < 14 độ 3 phút


2)Một vật dao động với chu kỳ T biên độ 10 cm. Tại thời điểm t = t1 vật có li độ x1 = 5 cm và tốc độ v1
đến thời điểm t2 = t1 + T/4 vật có tốc độ 5 3 cm/s. Tốc độ v1 bằng?

3)Ba điểm O, M, N cùng nằm trên một nửa đường thẳng xuất phát từ O. Tại O đặt một nguồn điểm phát
sóng âm đẳng hướng. Bỏ qua sự phản xạ và hấp thụ âm của môi trường. Mức cường độ âm tại M là 70 dB, tại
N là 30 dB. Nếu chuyển nguồn âm đó sang vị trí M thì mức cường độ âm tại trung điểm MN khi đó là??


4)Hai điểm M, N cùng nằm trên một phương truyền sóng hình sin cách nhau λ/6 (λ là bước sóng). Tại
thời điểm t1 nào đó, li độ của các phần tử ở M và N lần lượt là uM = + 3,0 cm và uN = − 3,0 cm. Biên độ sóng là:


Tiêu đề: Trả lời: [Hỏi] Dao Động cơ và Sóng cơ
Gửi bởi: superburglar trong 10:51:54 PM Ngày 07 Tháng Hai, 2014
Câu 1: Bài bạn gõ rõ ràng chỗ ? ra nhé.
Câu 2. Sử dụng công thức [tex]\frac{x^{2}}{A^{2}}+\frac{v^{2}}{v_{0}^{2}}=1[/tex]
Câu 3: Đã có công thức rùi, Mình không nhớ nhưng bạn chỉ cần lên gg seach một tí là ra công thức đó thôi
Câu 4: Bạn sử dụng vecto quay là ra ngay. Có thê vào mục Tim Kiếm  trên Diễn Dàn sẽ có rất nhiều bài dạng này.


Tiêu đề: Trả lời: [Hỏi] Dao Động cơ và Sóng cơ
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 08:23:06 AM Ngày 08 Tháng Hai, 2014
3.
l1-l2= 10.lg( I1/I2)
=> 4= lg(I1/I2)
I1/I2= 10^4= (on/om)^2
=> on= 100 om
gọi p la tđm mn khi đó mp = 99/2 om
l1- l2 = 10.lg(I1/I2)= 10lg(r2/r1)^2
thay với bài toán trên
lm-lp = 10lg(mp/om)^2= 10lg(99^2/4)
lm=70
=> lp =..


Tiêu đề: Trả lời: [Hỏi] Dao Động cơ và Sóng cơ
Gửi bởi: ngochocly trong 09:57:19 PM Ngày 08 Tháng Hai, 2014
Câu 1: Theo minh thì cứ thay kết quả, cái nào sin[tex]\alpha[/tex]~[tex]\alpha[/tex] đến 2 chứ số phần thập phân và khác [tex]\alpha[/tex] nhất thì chọn.


Tiêu đề: Trả lời: [Hỏi] Dao Động cơ và Sóng cơ
Gửi bởi: datpro12345 trong 08:48:44 PM Ngày 09 Tháng Hai, 2014
Câu 1: Bài bạn gõ rõ ràng chỗ ? ra nhé.
Câu 2. Sử dụng công thức [tex]\frac{x^{2}}{A^{2}}+\frac{v^{2}}{v_{0}^{2}}=1[/tex]
Câu 3: Đã có công thức rùi, Mình không nhớ nhưng bạn chỉ cần lên gg seach một tí là ra công thức đó thôi
Câu 4: Bạn sử dụng vecto quay là ra ngay. Có thê vào mục Tim Kiếm  trên Diễn Dàn sẽ có rất nhiều bài dạng này.

thanks a , nhưng dấu ? là kết thúc câu hỏi thôi ạ , bài này hỏi điều kiện alpha bé hơn bao nhiêu độ đó , mà em không bik cách tính


Tiêu đề: Trả lời: [Hỏi] Dao Động cơ và Sóng cơ
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 08:57:44 AM Ngày 10 Tháng Hai, 2014
1)Với sai số dưới 1% thì coi sinα = α (rad). Dao động tự do của một con lắc đơn được xem là một dao
động điều hòa khi và chỉ khi biên độ góc α0 của nó thỏa mãn điều kiện:??? DS: alpha < 14 độ 3 phút


2)Một vật dao động với chu kỳ T biên độ 10 cm. Tại thời điểm t = t1 vật có li độ x1 = 5 cm và tốc độ v1
đến thời điểm t2 = t1 + T/4 vật có tốc độ 5 3 cm/s. Tốc độ v1 bằng?

3)Ba điểm O, M, N cùng nằm trên một nửa đường thẳng xuất phát từ O. Tại O đặt một nguồn điểm phát
sóng âm đẳng hướng. Bỏ qua sự phản xạ và hấp thụ âm của môi trường. Mức cường độ âm tại M là 70 dB, tại
N là 30 dB. Nếu chuyển nguồn âm đó sang vị trí M thì mức cường độ âm tại trung điểm MN khi đó là??


4)Hai điểm M, N cùng nằm trên một phương truyền sóng hình sin cách nhau λ/6 (λ là bước sóng). Tại
thời điểm t1 nào đó, li độ của các phần tử ở M và N lần lượt là uM = + 3,0 cm và uN = − 3,0 cm. Biên độ sóng là:

4,
độ lệch pha 2 pi d/ lamda = pi / 3 = 60 độ
xem hình
biên đọ sẽ là 6 cm