Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: kientd31 trong 06:32:50 PM Ngày 06 Tháng Hai, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19413Tiêu đề: Giao thoa sóng cơ: Số điểm dđ biên độ 5 cm trên đường tròn
Gửi bởi: kientd31 trong 06:32:50 PM Ngày 06 Tháng Hai, 2014
Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn kết hợp A, B cách nhau 10 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình lần lượt là uA = 3cos(40pit + pi/6) (cm); uB = 4cos(40pit + 2pi/3) (cm). Cho biết tốc độ truyền sóng là 40 cm/s. Một đường tròn có tâm là trung điểm của AB, nằm trên mặt nước, có bán kính R = 4cm. Số điểm dao động với biên độ 5 cm có trên đường tròn là
A. 30       B. 32       C. 34       D. 36


gọi M là vị trí cách S1 là d1 và S2 là d2
u_1M=3cos(40\pi.t+\frac{\pi}{6}-\frac{2\pi.d_1}{\lambda})
u_2M=4cos(40\pi.t+2\frac{\pi}{3}-\frac{2\pi.d_2}{\lambda})
để uM có biên độ là 5 thì u_1M phải vuông pha u_2M ==> 2\pi.\frac{(d1-d2)}{\lambda} + \frac{\pi}{2}=(k+1/2)\pi.
==> d1-d2=k
- Xét 1/2 vòng tròn : -8<=d1-d2<=8 ==> có 17 kể cả 2 điểm trên S1S2
==. 1/2 vòng còn lại có 15 vậy tổng có 32 điểm


các bạn xem hộ mình với. mình tưởng là nếu cho dao động với biên độ cực đại thì độ lệch pha phải là 2kpi chứ đâu phải là (k+1/2)pi
mình có dùng hocmai.vn nick là ahcanh95 nhưng sang đây thấy thú vị hơn. mong các bạn chỉ giúp :))


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa sóng cơ: Số điểm dđ biên độ 5 cm trên đường tròn
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 10:02:40 PM Ngày 06 Tháng Hai, 2014
Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn kết hợp A, B cách nhau 10 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình lần lượt là uA = 3cos(40pit + pi/6) (cm); uB = 4cos(40pit + 2pi/3) (cm). Cho biết tốc độ truyền sóng là 40 cm/s. Một đường tròn có tâm là trung điểm của AB, nằm trên mặt nước, có bán kính R = 4cm. Số điểm dao động với biên độ 5 cm có trên đường tròn là
A. 30       B. 32       C. 34       D. 36


gọi M là vị trí cách S1 là d1 và S2 là d2
u_1M=3cos(40\pi.t+\frac{\pi}{6}-\frac{2\pi.d_1}{\lambda})
u_2M=4cos(40\pi.t+2\frac{\pi}{3}-\frac{2\pi.d_2}{\lambda})
để uM có biên độ là 5 thì u_1M phải vuông pha u_2M ==> 2\pi.\frac{(d1-d2)}{\lambda} + \frac{\pi}{2}=(k+1/2)\pi.
==> d1-d2=k
- Xét 1/2 vòng tròn : -8<=d1-d2<=8 ==> có 17 kể cả 2 điểm trên S1S2
==. 1/2 vòng còn lại có 15 vậy tổng có 32 điểm


các bạn xem hộ mình với. mình tưởng là nếu cho dao động với biên độ cực đại thì độ lệch pha phải là 2kpi chứ đâu phải là (k+1/2)pi
mình có dùng hocmai.vn nick là ahcanh95 nhưng sang đây thấy thú vị hơn. mong các bạn chỉ giúp :))

đang nói đến vuông pha mà? cực đại cái gì ?


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa sóng cơ: Số điểm dđ biên độ 5 cm trên đường tròn
Gửi bởi: SầuRiêng trong 10:27:34 PM Ngày 06 Tháng Hai, 2014
@kien: Biên độ cực đại= tổng biên độ 2 song'= 7;
Với bài ny thì:  5^2=3^2+4^2
-> vuông pha.


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa sóng cơ: Số điểm dđ biên độ 5 cm trên đường tròn
Gửi bởi: kientd31 trong 11:41:54 PM Ngày 07 Tháng Hai, 2014
http://www.youtube.com/watch?v=nwBPAv81044

các bạn xem bài giảng của thầy biên này nhé. Bắt đầu từ 2:00 nhé..


Tiêu đề:
Gửi bởi: kientd31 trong 11:56:36 PM Ngày 07 Tháng Hai, 2014
http://www.youtube.com/watch?v=nwBPAv81044

các bạn xem bài giảng của thầy biên này nhé. Bắt đầu từ 2:00 nhé..

theo mình biên độ cực đại bằng 5 cm vì 2 phương trình dao động vuông pha, cùng phương cùng tần số dao động.


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa sóng cơ: Số điểm dđ biên độ 5 cm trên đường tròn
Gửi bởi: ph.dnguyennam trong 02:27:34 AM Ngày 08 Tháng Hai, 2014
http://www.youtube.com/watch?v=nwBPAv81044

các bạn xem bài giảng của thầy biên này nhé. Bắt đầu từ 2:00 nhé..

theo mình biên độ cực đại bằng 5 cm vì 2 phương trình dao động vuông pha, cùng phương cùng tần số dao động.

"...vì 2 phương trình dao động vuông pha...". Đây là hai nguồn phát sóng, chứ không phải là sóng tới điểm đang xét từ 2 nguồn kientd31 nhé.

Pha ban đầu của 2 sóng tới phụ thuộc vào [tex]d_{1}[/tex] và [tex]d_{2}[/tex][tex]\rightarrow[/tex] Chúng có thể cùng pha, ngược pha, vuông pha hoặc lệch pha bất kỳ tùy theo [tex]d_{1}[/tex] và [tex]d_{2}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa sóng cơ: Số điểm dđ biên độ 5 cm trên đường tròn
Gửi bởi: kientd31 trong 11:41:04 PM Ngày 08 Tháng Hai, 2014
http://www.youtube.com/watch?v=nwBPAv81044

các bạn xem bài giảng của thầy biên này nhé. Bắt đầu từ 2:00 nhé..

theo mình biên độ cực đại bằng 5 cm vì 2 phương trình dao động vuông pha, cùng phương cùng tần số dao động.

"...vì 2 phương trình dao động vuông pha...". Đây là hai nguồn phát sóng, chứ không phải là sóng tới điểm đang xét từ 2 nguồn kientd31 nhé.

Pha ban đầu của 2 sóng tới phụ thuộc vào [tex]d_{1}[/tex] và [tex]d_{2}[/tex][tex]\rightarrow[/tex] Chúng có thể cùng pha, ngược pha, vuông pha hoặc lệch pha bất kỳ tùy theo [tex]d_{1}[/tex] và [tex]d_{2}[/tex]

bạn có thể giải thích rõ hơn đk ko?
bạn xem video thầy biên thiết lập hiệu 2 pha ở 2:30 nhé.


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa sóng cơ: Số điểm dđ biên độ 5 cm trên đường tròn
Gửi bởi: ph.dnguyennam trong 11:49:25 PM Ngày 08 Tháng Hai, 2014
http://www.youtube.com/watch?v=nwBPAv81044

các bạn xem bài giảng của thầy biên này nhé. Bắt đầu từ 2:00 nhé..

theo mình biên độ cực đại bằng 5 cm vì 2 phương trình dao động vuông pha, cùng phương cùng tần số dao động.

"...vì 2 phương trình dao động vuông pha...". Đây là hai nguồn phát sóng, chứ không phải là sóng tới điểm đang xét từ 2 nguồn kientd31 nhé.

Pha ban đầu của 2 sóng tới phụ thuộc vào [tex]d_{1}[/tex] và [tex]d_{2}[/tex][tex]\rightarrow[/tex] Chúng có thể cùng pha, ngược pha, vuông pha hoặc lệch pha bất kỳ tùy theo [tex]d_{1}[/tex] và [tex]d_{2}[/tex]

bạn có thể giải thích rõ hơn đk ko?
bạn xem video thầy biên thiết lập hiệu 2 pha ở 2:30 nhé.
kientd31 có thể add face của t vào nhé. rồi sms t giải thích cho, (nick face gửi qua Hộp thư đó nhé)


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa sóng cơ: Số điểm dđ biên độ 5 cm trên đường tròn
Gửi bởi: kientd31 trong 02:03:52 PM Ngày 09 Tháng Hai, 2014
à mình hiểu rồi. mk cứ nghĩ biên độ max = 5 :-|