Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: maianhtuan95 trong 03:12:25 PM Ngày 03 Tháng Hai, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19403Tiêu đề: Bài tập dao động điều hòa vật lý 12 cần trợ giúp
Gửi bởi: maianhtuan95 trong 03:12:25 PM Ngày 03 Tháng Hai, 2014
Câu 1 : Một con lắc lò xo dao động với phương
trình x = 6cos( 4pit - pi/2) cm. Tại thời
điểm t vật có vận tốc 24pi cm/s và li độ
đang giảm. Vào thời điểm 0,125s sau đó vật
có vận tốc là :
A 0cm    B. -12pi         C.12pi/ căn 2        D.
-12pi/ căn 2
+, Câu này e thấy khi vật có vận tốc 24π là vận tốc max thì li độ phải đang tăng chứ?
Câu 2 :
 Một vật dao động với A = 2cm, biết trong 1 chu kì khoảng thời gian mà vận tốc có giá trị biến thiên từ -2π căn 3 cm/s đến 2π cm/s là T/2 . Tính tần số dao động
A . 0,5 hz.          B 0,25 hz.             C. 1 hz.         D. 2hz


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập dao động điều hòa vật lý 12 cần trợ giúp
Gửi bởi: co het suc trong 03:31:00 PM Ngày 03 Tháng Hai, 2014
1.li độ có thể âm mà cậu;lúc nay nó đang ơ vtcb chuyển động theo chiều âm,0,125 s là T/4 thì vật tới biên v=0


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập dao động điều hòa vật lý 12 cần trợ giúp
Gửi bởi: maianhtuan95 trong 03:43:16 PM Ngày 03 Tháng Hai, 2014
1.li độ có thể âm mà cậu;lúc nay nó đang ơ vtcb chuyển động theo chiều âm,0,125 s là T/4 thì vật tới biên v=0

ngta cho v dương mà? phải là đi từ VTCB theo chiều dương?
mà đã đi theo chiều dương là li độ tăng :(


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập dao động điều hòa vật lý 12 cần trợ giúp
Gửi bởi: Ngọc Anh trong 04:14:54 PM Ngày 03 Tháng Hai, 2014
Câu 1 : Một con lắc lò xo dao động với phương
trình x = 6cos( 4pit - pi/2) cm. Tại thời
điểm t vật có vận tốc 24pi cm/s và li độ
đang giảm. Vào thời điểm 0,125s sau đó vật
có vận tốc là :
A 0cm    B. -12pi         C.12pi/ căn 2        D.
-12pi/ căn 2
+, Câu này e thấy khi vật có vận tốc 24π là vận tốc max thì li độ phải đang tăng chứ?


Có thể cái vận tốc 24 pi kia chỉ là độ lớn hôi. Chứ nếu nó là dương thì li độ phải tăng  :D


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập dao động điều hòa vật lý 12 cần trợ giúp
Gửi bởi: Phồng Văn Tôm trong 04:50:11 PM Ngày 03 Tháng Hai, 2014
đúng vậy, bạn nên xem lại đề ghi là TỐC ĐỘ hay VẬN TỐC để phân biệt, VẬN TỐC có thể âm có thể dương còn TỐC ĐỘ thì luôn dương nhé


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập dao động điều hòa vật lý 12 cần trợ giúp
Gửi bởi: Ngọc Anh trong 05:17:10 PM Ngày 03 Tháng Hai, 2014

Câu 2 :
 Một vật dao động với A = 2cm, biết trong 1 chu kì khoảng thời gian mà vận tốc có giá trị biến thiên từ -2π căn 3 cm/s đến 2π cm/s là T/2 . Tính tần số dao động
A . 0,5 hz.          B 0,25 hz.             C. 1 hz.         D. 2hz

1 chu kì khoảng thời gian mà vận tốc có giá trị biến thiên từ -2π căn 3 cm/s đến 2π cm/s là T/2  => trong nửa chu kì thì khoảng thời gian mà vận tốc có giá trị biến thiên từ -2π căn 3 cm/s đến 2π cm/s là T/4

DÙng vectơ quay nhé bạn
Ta thấy
góc AOB + góc BON = 90 độ
góc DOM + góc BON = 90 độ
=> góc AOB = góc DOM

=> tam giác AOB = tam giác MOD ( cạnh huyền - góc nhọn)
=> AB = OC = 2 pi
Sau đó tính đc OB
OB chính là vmax = A.w => w => f


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập dao động điều hòa vật lý 12 cần trợ giúp
Gửi bởi: maianhtuan95 trong 09:19:20 AM Ngày 04 Tháng Hai, 2014
đúng vậy, bạn nên xem lại đề ghi là TỐC ĐỘ hay VẬN TỐC để phân biệt, VẬN TỐC có thể âm có thể dương còn TỐC ĐỘ thì luôn dương nhé
đề ghi là vận tốc bạn ạ :)