Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: co het suc trong 02:50:19 PM Ngày 03 Tháng Hai, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19402Tiêu đề: bài tập dao động cơ mong thầy cô và các bạn làm giúp.
Gửi bởi: co het suc trong 02:50:19 PM Ngày 03 Tháng Hai, 2014
 1.Một con lắc lò xo nhẹ có độ cứng k -10 N/m vật nhỏ có khối lượng m=300g đang dao động điêu hòa theo phương ngang trùng với trục cua lò xo Đặt nhẹ lên vật m một vật nhỏ có khối lượng m2-100 g sao cho mặt tiếp xúc giữa chúng là mặt phẳng nam ngang vơi  hệ số ma sát trượt là 0,1 thì m dao động điều hòa với biên độ là 3 cm Lấy gia tốc g=10 m/s khi hệ cách vtcb 2 cm thì độ lớn lực ma sát tác dụng lên m2 là ?
2,Con lắc lx k=60N/m có chiều dài tự nhiên là 40 cm treo thẳng đứng đầu trên gắn với điểm C cố định đầu dứoi gắn vật  m-300g vật dao động điều hòa A=5 cm Khi lò xo có chiều dài lớn nhất giữ cố định điểm M của lò xo cách C 20 cm lấy g=10m/s Khi đó cơ năng của hệ là :
3,Đoạn mạch xoay chiêu AB có RLC nối tiếp cuộn dây thuần cảm với C[tex]R^{2}[/tex]<2L điện áp 2 đầu đoạn mạch là uAB=[tex]U\sqrt{2}\cos wt[/tex]

U ko đoi ,w thay đổi được Khi w=w1 thì điện áp 2 đầu tụ C đạt max khi đó điện áp tức thời 2 đầu đoạn mạch AN(gồm RL) và AB lệch pha nhau góc [tex]\alpha[/tex] Giá trị nhỏ nhất của [tex]\alpha[/tex]
4,Mạch xc AB nối tiếp gồm R thuần cuộn cảm thuần cảm và tụ C Ở thời điểm t  điện áp tức thời giữa 2 đầu đoạn mạch AB và điện áp tức thời trên L có giá trị bằng nửa giá trị biên độ của chúng Tìm hệ số công suất của mạch
 
p/s Mong các bạn và thầy cô giúp em ,Em xin cảm ơn !Tiêu đề: Trả lời: bài tập dao động cơ mong thầy cô và các bạn làm giúp.
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 05:57:15 PM Ngày 03 Tháng Hai, 2014
1.Một con lắc lò xo nhẹ có độ cứng k -10 N/m vật nhỏ có khối lượng m=300g đang dao động điêu hòa theo phương ngang trùng với trục cua lò xo Đặt nhẹ lên vật m một vật nhỏ có khối lượng m2-100 g sao cho mặt tiếp xúc giữa chúng là mặt phẳng nam ngang vơi  hệ số ma sát trượt là 0,1 thì m dao động điều hòa với biên độ là 3 cm Lấy gia tốc g=10 m/s khi hệ cách vtcb 2 cm thì độ lớn lực ma sát tác dụng lên m2 là ?
HD:
Phương trình II niuton tác dụng lên vật m2
[tex]-Fms=m.a ==> Fms=m2.w^2.x[/tex]
w^2=k/(m1+m2)


Tiêu đề: Trả lời: bài tập dao động cơ mong thầy cô và các bạn làm giúp.
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:11:23 PM Ngày 03 Tháng Hai, 2014
2,Con lắc lx k=60N/m có chiều dài tự nhiên là 40 cm treo thẳng đứng đầu trên gắn với điểm C cố định đầu dứoi gắn vật  m-300g vật dao động điều hòa A=5 cm Khi lò xo có chiều dài lớn nhất giữ cố định điểm M của lò xo cách C 20 cm lấy g=10m/s Khi đó cơ năng của hệ là :
+ Cơ năng trước khi giữ lò xo : [tex]W=1/2kA^2[/tex]
+ Xét 1/2 lò xo đứng yên khi giữ:
[tex]k'=2k (vì k~1/L), x'=A/2(khi vật đến biên thì bị xữ lại) ==> Wt'=1/4kA^2[/tex]
+ Phần thế năng này không tham gia dao động
==> [tex]W'=W-Wt'=1/4kA^2[/tex]