Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: co het suc trong 08:53:26 PM Ngày 02 Tháng Hai, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19400Tiêu đề: bài tập dòng điễn xoay chiều xin giải đáp
Gửi bởi: co het suc trong 08:53:26 PM Ngày 02 Tháng Hai, 2014
1,Cho mạch điện không phân nhánh RLC R=60 ôm,Zc=40 ôm ,f=50Hz tại thời điểm t hiệu điện thế tức thời hai đầu cuộn dây và 2 đầu đoạn mạch là 20 V,40 V  Dòng điện tức thời trong mạch có giá trị cực đại  là
2,Ngừoi ta cần truyền một công suất 5MƯ từ nhà máy điện đến nơi tiêu thụ cách 5 km Hiệu điện thế hiệu dụng cuộn thứ cấp của máy tăng áp là U=100kV Muốn độ giảm thế của đường dây không qua 1% U thì tiết diện của đường dây dẫn phải thỏa điều kiện nào ?
Em xin cam ơn


Tiêu đề: Trả lời: bài tập dòng điễn xoay chiều xin giải đáp
Gửi bởi: Quang Dương trong 06:53:56 AM Ngày 03 Tháng Hai, 2014
1,Cho mạch điện không phân nhánh RLC R=60 ôm,Zc=40 ôm ,f=50Hz tại thời điểm t hiệu điện thế tức thời hai đầu cuộn dây và 2 đầu đoạn mạch là 20 V,40 V  Dòng điện tức thời trong mạch có giá trị cực đại  là
2,Ngừoi ta cần truyền một công suất 5MƯ từ nhà máy điện đến nơi tiêu thụ cách 5 km Hiệu điện thế hiệu dụng cuộn thứ cấp của máy tăng áp là U=100kV Muốn độ giảm thế của đường dây không qua 1% U thì tiết diện của đường dây dẫn phải thỏa điều kiện nào ?
Em xin cam ơn

Em xem lại giả thiết của bài 1 !

Bài 2 : Em xem các bài tập minh họa trong link sau : http://thuvienvatly.com/download/32931


Tiêu đề: Trả lời: bài tập dòng điễn xoay chiều xin giải đáp
Gửi bởi: co het suc trong 02:33:09 PM Ngày 03 Tháng Hai, 2014
1,Cho mạch điện không phân nhánh RLC R=60 ôm,Zc=40 ôm ,f=50Hz tại thời điểm t hiệu điện thế tức thời hai đầu cuộn dây và 2 đầu đoạn mạch là 20 V,40 V  Dòng điện tức thời trong mạch có giá trị cực đại  là
2,Ngừoi ta cần truyền một công suất 5MƯ từ nhà máy điện đến nơi tiêu thụ cách 5 km Hiệu điện thế hiệu dụng cuộn thứ cấp của máy tăng áp là U=100kV Muốn độ giảm thế của đường dây không qua 1% U thì tiết diện của đường dây dẫn phải thỏa điều kiện nào ?
Em xin cam ơn

Em xem lại giả thiết của bài 1 !

Bài 2 : Em xem các bài tập minh họa trong link sau : http://thuvienvatly.com/download/32931
 Em xin  lỗi ,đề bài 1:
1,Cho mạch điện không phân nhánh RLC R=60 ôm,Zc=40 ôm ,ZL=20 ôm,f=50Hz tại thời điểm t hiệu điện thế tức thời hai đầu cuộn dây và 2 đầu đoạn mạch là 20 V,40 V  Dòng điện tức thời trong mạch có giá trị cực đại  là


Tiêu đề: Trả lời: bài tập dòng điễn xoay chiều xin giải đáp
Gửi bởi: Phồng Văn Tôm trong 04:10:51 PM Ngày 03 Tháng Hai, 2014
biết ngay là thiếu ZL mà   :.)) :.)) :.)) thảo nào ngồi nghĩ mãi không ra  :D :D :D


Tiêu đề: Trả lời: bài tập dòng điễn xoay chiều xin giải đáp
Gửi bởi: Phồng Văn Tôm trong 04:44:32 PM Ngày 03 Tháng Hai, 2014
hướng dẫn bạn nè
ta thấy uR vuông pha với uL và uC nên ta có hệ thức
[tex](\frac{u_{R}}{U_{0R}})^{2}+(\frac{u_{L}}{U_{0L}})^{2}=1[/tex]  (*)

[tex](\frac{u_{R}}{U_{0R}})^{2}+(\frac{u_{C}}{U_{0C}})^{2}=1[/tex]  (**)

Từ (*) [tex]\Rightarrow (\frac{u_{R}}{I_{0}R})^{2}+(\frac{u_{L}}{I_{0}Z_{L}})^{2}=1[/tex]

Rút [tex](\frac{1}{I_{0}})^{2}[/tex] ra, chuyển sang vế phải ta đc [tex](\frac{u_{R}}{R})^{2}+(\frac{u_{L}}{Z_{L}})^{2}=I_{0}^{2}[/tex]

Tương tự, với phương trình (**) ta cũng rút như thế, chuyển sang phải

[tex]R,u_{L},Z_{L}[/tex] đều đã có, tính [tex]u_{R}[/tex] theo [tex]I_{0}[/tex], được bao nhiêu thay vào (**)

Ngoài ra, [tex]u_{AB}=u_{R}+u_{L}+u_{C}\Rightarrow u_{C}=u_{AB}-u_{L}-u_{R}=20-u_{R}[/tex]

Thay nốt [tex]u_{C}=20-u_{R}[/tex] vào (**), ta được phương trình chứa toàn [tex]I_{0}[/tex], mình bấm máy ra [tex]I_{0}=\sqrt{2}(A)[/tex], không biết đúng không  :P :P :P