Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: kutencb trong 04:11:53 PM Ngày 29 Tháng Một, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19390Tiêu đề: Bài tập khó về hiệu ứng Doppler
Gửi bởi: kutencb trong 04:11:53 PM Ngày 29 Tháng Một, 2014
Hai ô tô 1 và 2 chạy trên hai đường thẳng vuông góc với nhau cùng một hướng tới giao lộ O với cùng tốc độ 15 m/s. Lúc ô tô 1 đi qua A thì kéo còi phát ra âm có tần số f1=900Hz. Khi ô tô 2 đi qua B thì hành khách trên xe 2 nhận được âm từ ô tô 1 với tần số f2. Biết ba điểm O,A,B tạo thành tam giác vuông cân. Tốc độ truyền âm trong không khí là 340m/s. Vậy f2 có giá trị là:
 
A. 957,96Hz
B. 977,54Hz
C. 893,15Hz.
D. 915,45Hz.


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập khó về hiệu ứng Doppler
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 08:44:49 PM Ngày 29 Tháng Một, 2014
Chú ý đọc quy định đăng bài
Bài đawng chưa làm rõ mục đích đăng bài