Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Phồng Văn Tôm trong 11:04:02 AM Ngày 29 Tháng Một, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19389Tiêu đề: Vài bài giao thoa AS cần giúp đỡ
Gửi bởi: Phồng Văn Tôm trong 11:04:02 AM Ngày 29 Tháng Một, 2014
nhờ thầy cô và các bạn giúp em mấy bài này

1. Trong thí nghiệm Y-âng về gthoa ánh sáng, khoảng cách giữa 2 khe là [tex]a=2(mm)[/tex], khoảng cách từ 2 khe đến màn là [tex]D=2(m)[/tex]. Nguồn sáng gồm 2 bức xạ có bước sóng [tex]\lambda 1=0,5(\mu m), \lambda 2=0,4(\mu m)[/tex]. Trên bề rộng trường gthoa [tex]L=13(mm)[/tex], số vân sáng quan sát được là?

2. Trong thí nghiệm Y-âng về gthoa ánh sáng, khoảng cách giữa 2 khe là [tex]a=1(mm)[/tex], khoảng cách từ 2 khe đến màn là [tex]D=2(m)[/tex]. Nguồn sáng gồm 2 thành phần đơn sắc màu đỏ và lục có bước sóng lần lượt là [tex]\lambda 1=750(nm), \lambda 2=550(nm)[/tex]. Biết rằng khi 2 vân sáng của 2 ánh sáng đơn sắc chồng lên nhau sẽ cho vân màu vàng. 2 điểm M, N nằm ở 2 bên vân sáng trung tâm và cách vân trung tâm lần lượt là [tex]6,4(mm)[/tex] và [tex]26,5(mm)[/tex]. Số vân màu vàng quan sát được trên đoạn MN là?


Tiêu đề: Trả lời: Vài bài giao thoa AS cần giúp đỡ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:22:35 AM Ngày 29 Tháng Một, 2014
nhờ thầy cô và các bạn giúp em mấy bài này

1. Trong thí nghiệm Y-âng về gthoa ánh sáng, khoảng cách giữa 2 khe là [tex]a=2(mm)[/tex], khoảng cách từ 2 khe đến màn là [tex]D=2(m)[/tex]. Nguồn sáng gồm 2 bức xạ có bước sóng [tex]\lambda 1=0,5(\mu m), \lambda 2=0,4(\mu m)[/tex]. Trên bề rộng trường gthoa [tex]L=13(mm)[/tex], số vân sáng quan sát được là?
Xét hai vị trí đầu và cuối màn ==> x1=6,5 và x2=-6,5
Tại x1 ta có giá trị : k1=13 và k2=16,25 ( ở x1 có 1 vân sáng của lambda1 và 1 vân không sáng của lamba2)
do đối xứng nên tại x2 có k1=-13 và k2=-16,25
như vậy trong vùng L có : 27 vân sáng lambda1 (k={13,..,-13}) và 33 vân sáng lambda 2(k2={16,..-16})
+ ĐK vân trùng: k1/k2=lambda2/lambda1=4/5=8/10=12/15 vậy có tổng cộng 7 vân trùng trên bề rộng L
==> số vân sáng quan sát : 27+33-7=53
Cách khác em có thể làm:
L/2i1=13 ==> 27 vân sáng 1
L/2i2=16,25 ==> 33 vân sáng 2
Khoảng vân trùng i'=BSCCNN(i1,i2) = 2
L/2i' = 3,25 ==> 7 vân trùng
==> số vân sáng quan sát được : 27+33-7=53


Tiêu đề: Trả lời: Vài bài giao thoa AS cần giúp đỡ
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 04:11:24 PM Ngày 29 Tháng Một, 2014
nhờ thầy cô và các bạn giúp em mấy bài này
2. Trong thí nghiệm Y-âng về gthoa ánh sáng, khoảng cách giữa 2 khe là [tex]a=1(mm)[/tex], khoảng cách từ 2 khe đến màn là [tex]D=2(m)[/tex]. Nguồn sáng gồm 2 thành phần đơn sắc màu đỏ và lục có bước sóng lần lượt là [tex]\lambda 1=750(nm), \lambda 2=550(nm)[/tex]. Biết rằng khi 2 vân sáng của 2 ánh sáng đơn sắc chồng lên nhau sẽ cho vân màu vàng. 2 điểm M, N nằm ở 2 bên vân sáng trung tâm và cách vân trung tâm lần lượt là [tex]6,4(mm)[/tex] và [tex]26,5(mm)[/tex]. Số vân màu vàng quan sát được trên đoạn MN là?


i1 = 1,5 mm
i2 = 1,1 mm
trùng nhau
k1 lamda1 = k2 lamda2
k1/ k2 = lamda2/ lamda1 = 11/15
k1 = 11
k2 = 15
tại OM k có vân trùng
tại ON có 1
cộng với vân trung tâm vậy có 2


Tiêu đề: Trả lời: Vài bài giao thoa AS cần giúp đỡ
Gửi bởi: Phồng Văn Tôm trong 11:44:46 PM Ngày 01 Tháng Hai, 2014
nhờ thầy cô và các bạn giúp em mấy bài này
2. Trong thí nghiệm Y-âng về gthoa ánh sáng, khoảng cách giữa 2 khe là [tex]a=1(mm)[/tex], khoảng cách từ 2 khe đến màn là [tex]D=2(m)[/tex]. Nguồn sáng gồm 2 thành phần đơn sắc màu đỏ và lục có bước sóng lần lượt là [tex]\lambda 1=750(nm), \lambda 2=550(nm)[/tex]. Biết rằng khi 2 vân sáng của 2 ánh sáng đơn sắc chồng lên nhau sẽ cho vân màu vàng. 2 điểm M, N nằm ở 2 bên vân sáng trung tâm và cách vân trung tâm lần lượt là [tex]6,4(mm)[/tex] và [tex]26,5(mm)[/tex]. Số vân màu vàng quan sát được trên đoạn MN là?


i1 = 1,5 mm
i2 = 1,1 mm
trùng nhau
k1 lamda1 = k2 lamda2
k1/ k2 = lamda2/ lamda1 = 11/15
k1 = 11
k2 = 15
tại OM k có vân trùng
tại ON có 1
cộng với vân trung tâm vậy có 2

cách này có vẻ hơi khó hiểu với em, a có thể giải thích kĩ hơn được không ạ?


Tiêu đề: Trả lời: Vài bài giao thoa AS cần giúp đỡ
Gửi bởi: Phồng Văn Tôm trong 11:57:28 PM Ngày 01 Tháng Hai, 2014
nhờ thầy cô và các bạn giúp em mấy bài này

2. Trong thí nghiệm Y-âng về gthoa ánh sáng, khoảng cách giữa 2 khe là [tex]a=1(mm)[/tex], khoảng cách từ 2 khe đến màn là [tex]D=2(m)[/tex]. Nguồn sáng gồm 2 thành phần đơn sắc màu đỏ và lục có bước sóng lần lượt là [tex]\lambda 1=750(nm), \lambda 2=550(nm)[/tex]. Biết rằng khi 2 vân sáng của 2 ánh sáng đơn sắc chồng lên nhau sẽ cho vân màu vàng. 2 điểm M, N nằm ở 2 bên vân sáng trung tâm và cách vân trung tâm lần lượt là [tex]6,4(mm)[/tex] và [tex]26,5(mm)[/tex]. Số vân màu vàng quan sát được trên đoạn MN là?

Với lại ban nãy ngồi viết nhăng viết cuội, cũng ra được kết quả là 2, không biết có đúng không, các thầy xem giúp em nhé  :P

Có [tex]\frac{i1}{i2} =\frac{\lambda 1}{\lambda 2}=\frac{15}{11}[/tex] [tex]\Rightarrow[/tex]  itrùng = 15.i2 = 16,5 (mm)

Có x1[tex]\leq[/tex] k.itrùng [tex]\leq[/tex] x2

[tex]\Leftrightarrow -6,4\leq 16,5k\leq 26,5[/tex]

[tex]\Leftrightarrow -0,38\leq k\leq 1,6[/tex]

Thấy có 2 giá trị k nguyên [tex]\Rightarrow[/tex] có 2 vân sángTiêu đề: Trả lời: Vài bài giao thoa AS cần giúp đỡ
Gửi bởi: Điền Quang trong 12:11:27 AM Ngày 02 Tháng Hai, 2014
Sonson giải đúng rồi, với dạng bài giao thoa ánh sáng nhiều bức xạ thì có nhiều cách làm, cách của em như vậy là ổn.