Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: BunnyThùy trong 06:29:36 PM Ngày 28 Tháng Một, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19387Tiêu đề: Lí thuyết giao thoa ánh sáng cần mọi người giải đáp.
Gửi bởi: BunnyThùy trong 06:29:36 PM Ngày 28 Tháng Một, 2014
Chọn câu đúng khi nói về khoảng vân trong ánh sáng đơn sắc
A.Tăng khi nó nằm cách xa 2 nguồn
B.Tăng khi bước sóng ánh sáng tăng
C.Tăng khi khoảng cách từ hai nguồn tới màn tăng
D.Giảm khi khoảng cách giữa 2 nguồn tăng
Câu này tại sao đáp án câu B mà không phải câu A ạ?

 Ứng dụng của hiện tượng giao thoa ánh sáng để đo
A.tần sốánh sáng.       B.bước sóng của ánh sáng.
C.chiết suất của một môi trường.     D.vận tốc của ánh sáng.
câu này chọn câu nào ạ?


Tiêu đề: Trả lời: Lí thuyết giao thoa ánh sáng cần mọi người giải đáp.
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 08:01:23 AM Ngày 29 Tháng Một, 2014
Chọn câu đúng khi nói về khoảng vân trong ánh sáng đơn sắc
A.Tăng khi nó nằm cách xa 2 nguồn
B.Tăng khi bước sóng ánh sáng tăng
C.Tăng khi khoảng cách từ hai nguồn tới màn tăng
D.Giảm khi khoảng cách giữa 2 nguồn tăng
Câu này tại sao đáp án câu B mà không phải câu A ạ?

 
i= lamda.D / a
vậy lamda tăng thì i tăng
khoảng vân trong cùng điều kiện là băng nhau, k thể cái to cái nhỏ cùng tồn tại


Tiêu đề: Trả lời: Lí thuyết giao thoa ánh sáng cần mọi người giải đáp.
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 08:03:39 AM Ngày 29 Tháng Một, 2014
Ứng dụng của hiện tượng giao thoa ánh sáng để đo
A.tần sốánh sáng.       B.bước sóng của ánh sáng.
C.chiết suất của một môi trường.     D.vận tốc của ánh sáng.
câu này chọn câu nào ạ?


B
lamda = a i / D
cái này có trong sgk