Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: win9ctt@gmail.com trong 09:29:20 AM Ngày 28 Tháng Một, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19384Tiêu đề: bài truyền tải điện năng và động cơ điện
Gửi bởi: win9ctt@gmail.com trong 09:29:20 AM Ngày 28 Tháng Một, 2014
bài truyền tải điện năng và động cơ điện mình k hiểu mấy.cần giải đáp

Bài 26: Người ta truyền tải điện năng đến một nơi tiêu thụ bằng đường dây một pha có điện trở R. Nếu điện áp hiệu dụng đưa lên hai đầu đường dây là U = 200V thì hiệu suất truyền tải điện năng là 60%. Để hiệu suất truyền tải tăng đến 80% mà công suất truyền đến nơi tiêu thụ vẫn không thay đổi thì điện áp hiệu dụng đưa lên hai đầu đường dây bằng bao nhiêu? Coi hệ số công suất truyền tải bằng 1.
A: 245 V         B. 300 V      C. 400 V      D. 200 V.

Bài 27: Một động cơ điện có công suất tiêu thụ P không đổi, được mắc vào nguồn xoay chiều tần số f và giá trị hiệu dụng U không đổi. Cuộn dây quấn của động cơ có điện trở là R và hệ số tự cảm là L với ZL =[tex]\sqrt{\sqrt{3}}[/tex]
R. Ban đầu động cơ chưa được ghép nối tiếp với tụ C thì hiệu suất động cơ đạt 60%. Hỏi nếu mắc nối tiếp với động cơ một tụ điện có điện dung C thỏa mãn Zl =ZC thì hiệu suất của động cơ là bao nhiêu? Coi hao phí của động cơ chủ yếu do cuộn dây động cơ có điện trở R.
A: 80%         B: 90%         C: 70%         D: 100%.

Bài 25: Mạng điện ba pha có các tải tiêu thụ mắc hình tam giác, mỗi tải tiêu thụ đều chỉ có 1 điện trở R giống hệt nhau. Khi hoạt động bình thường tổng công suất 3 tải là 2100W. Giả sử nếu một dây pha bị đứt thì tổng công suất tiêu thụ của 3 tải bằng bao nhiêu?
A: 2100W      B. 1400W      C. 1050W      D. 700W.Tiêu đề: Trả lời: bài truyền tải điện năng và động cơ điện
Gửi bởi: Ngọc Anh trong 10:22:49 AM Ngày 28 Tháng Một, 2014
      
Bài 25: Mạng điện ba pha có các tải tiêu thụ mắc hình tam giác, mỗi tải tiêu thụ đều chỉ có 1 điện trở R giống hệt nhau. Khi hoạt động bình thường tổng công suất 3 tải là 2100W. Giả sử nếu một dây pha bị đứt thì tổng công suất tiêu thụ của 3 tải bằng bao nhiêu?
A: 2100W      B. 1400W      C. 1050W      D. 700W.Công suất bình thường của mỗi tải là 700W
Khi 1 dây pha bị đứt; 2 tải có dây đứt tạo thành mạch nối tiếp 2R
Còn mạch kia k ảnh hưởng
=> Công suất tiêu thụ của toàn mạch khi 1 dây pha bị đứt là:
[tex]P' = P_{2} + P_{1} = \frac{U^{2}}{2R} + \frac{U^{2}}{R} = \frac{3}{2} \frac{U^{2}}{R} = \frac{3}{2} 700 = 1050[/tex]Tiêu đề: Trả lời: bài truyền tải điện năng và động cơ điện
Gửi bởi: superburglar trong 01:08:54 PM Ngày 28 Tháng Một, 2014
bài truyền tải điện năng và động cơ điện mình k hiểu mấy.cần giải đáp

Bài 26: Người ta truyền tải điện năng đến một nơi tiêu thụ bằng đường dây một pha có điện trở R. Nếu điện áp hiệu dụng đưa lên hai đầu đường dây là U = 200V thì hiệu suất truyền tải điện năng là 60%. Để hiệu suất truyền tải tăng đến 80% mà công suất truyền đến nơi tiêu thụ vẫn không thay đổi thì điện áp hiệu dụng đưa lên hai đầu đường dây bằng bao nhiêu? Coi hệ số công suất truyền tải bằng 1.
A: 245 V         B. 300 V      C. 400 V      D. 200 V.

Bài 27: Một động cơ điện có công suất tiêu thụ P không đổi, được mắc vào nguồn xoay chiều tần số f và giá trị hiệu dụng U không đổi. Cuộn dây quấn của động cơ có điện trở là R và hệ số tự cảm là L với ZL =[tex]\sqrt{\sqrt{3}}[/tex]
R. Ban đầu động cơ chưa được ghép nối tiếp với tụ C thì hiệu suất động cơ đạt 60%. Hỏi nếu mắc nối tiếp với động cơ một tụ điện có điện dung C thỏa mãn Zl =ZC thì hiệu suất của động cơ là bao nhiêu? Coi hao phí của động cơ chủ yếu do cuộn dây động cơ có điện trở R.
A: 80%         B: 90%         C: 70%         D: 100%.

Bài 25: Mạng điện ba pha có các tải tiêu thụ mắc hình tam giác, mỗi tải tiêu thụ đều chỉ có 1 điện trở R giống hệt nhau. Khi hoạt động bình thường tổng công suất 3 tải là 2100W. Giả sử nếu một dây pha bị đứt thì tổng công suất tiêu thụ của 3 tải bằng bao nhiêu?
A: 2100W      B. 1400W      C. 1050W      D. 700W.


Câu 26 bạn xem bài mình giải tương tự nhé.
http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13194.0


Tiêu đề: Trả lời: bài truyền tải điện năng và động cơ điện
Gửi bởi: superburglar trong 02:10:35 PM Ngày 28 Tháng Một, 2014
bài truyền tải điện năng và động cơ điện mình k hiểu mấy.cần giải đáp

Bài 26: Người ta truyền tải điện năng đến một nơi tiêu thụ bằng đường dây một pha có điện trở R. Nếu điện áp hiệu dụng đưa lên hai đầu đường dây là U = 200V thì hiệu suất truyền tải điện năng là 60%. Để hiệu suất truyền tải tăng đến 80% mà công suất truyền đến nơi tiêu thụ vẫn không thay đổi thì điện áp hiệu dụng đưa lên hai đầu đường dây bằng bao nhiêu? Coi hệ số công suất truyền tải bằng 1.
A: 245 V         B. 300 V      C. 400 V      D. 200 V.

Bài 27: Một động cơ điện có công suất tiêu thụ P không đổi, được mắc vào nguồn xoay chiều tần số f và giá trị hiệu dụng U không đổi. Cuộn dây quấn của động cơ có điện trở là R và hệ số tự cảm là L với ZL =[tex]\sqrt{\sqrt{3}}[/tex]
R. Ban đầu động cơ chưa được ghép nối tiếp với tụ C thì hiệu suất động cơ đạt 60%. Hỏi nếu mắc nối tiếp với động cơ một tụ điện có điện dung C thỏa mãn Zl =ZC thì hiệu suất của động cơ là bao nhiêu? Coi hao phí của động cơ chủ yếu do cuộn dây động cơ có điện trở R.
A: 80%         B: 90%         C: 70%         D: 100%.

Bài 25: Mạng điện ba pha có các tải tiêu thụ mắc hình tam giác, mỗi tải tiêu thụ đều chỉ có 1 điện trở R giống hệt nhau. Khi hoạt động bình thường tổng công suất 3 tải là 2100W. Giả sử nếu một dây pha bị đứt thì tổng công suất tiêu thụ của 3 tải bằng bao nhiêu?
A: 2100W      B. 1400W      C. 1050W      D. 700W.


[tex]\sqrt{3}[/tex] hay [tex]\sqrt{\sqrt{3}}[/tex] vậy bạn :v