Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: win9ctt@gmail.com trong 10:11:44 AM Ngày 27 Tháng Một, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19379Tiêu đề: cần giải chi tiết bài máy biến áp
Gửi bởi: win9ctt@gmail.com trong 10:11:44 AM Ngày 27 Tháng Một, 2014
Câu 44:   Một máy biến áp có lõi đối xứng gồm bốn nhánh nhưng chỉ có hai nhánh được quấn hai cuộn dây. Khi mắc một cuộn dây vào điện áp xoay chiều thì các đường sức từ do nó sinh ra không bị thoát ra ngoài và được chia đều cho hai nhánh còn lại. Khi mắc cuộn 1 (có 1200 vòng) vào điện áp hiệu dụng 120 V thì ở cuộn 2  khi để hở có điện áp hiệu dụng là 80 V. Số vòng dây của cuộn 2 là
A. 2400 vòng.         B. 1800 vòng.         C. 800 vòng.         D. 3200 vòng


Tiêu đề: Trả lời: cần giải chi tiết bài máy biến áp
Gửi bởi: Điền Quang trong 11:24:59 AM Ngày 27 Tháng Một, 2014
Dạng này đã có trên Forum, xem bài tham khảo dưới đây:

link 1 (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15104)

link 2 (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16036)

link 3 (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13460)

link 4 (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18821)